Stockholm inför vårdcoacher

En idé som diskuterats i Landstinget Västmanland genomförs nu i Stockholms läns landsting.

En vårdcoach är en tjänst som riktar sig till patienter med stora vårdbehov och många vårdkontakter. En specialutbildad sjuksköterska stöttar patienten i förståelsen av sina symtom och sin behandling och samordnar vårdkontakterna. Vårdcoachen ska erbjuda patienten stöd inom ett antal områden:

–          Bättre förståelse för symtom, sjukdom och behandling

–          Uppmärksamma symtom så att patienten får rätt behandling i tid

–          Ge patienten kunskap om mediciner och hur de ska tas

–          Hjälp till patienten att följa läkarens råd och behandlingsplaner

–          Ge råd om när patienten bör söka hjälp med planerade besök för att undvika akutmottagningarna

–          Förebygga försämringar genom att tidigt hänvisa till rätt vårdgivare

–          Koordinera vårdkontakter

–          Hjälp med andra kontakter, t.ex. kommunen

Läs mer om förslaget här.

Annonser

I Danmark avvecklas regionerna

Intressant ledare i dagens Smålandsposten:

Den 1 januari 2007 blev 270 danska kommuner 98 och 14 amter (landsting) fem storregioner. Regionerna blev i första hand ansvariga för sjukvården och delar av kollektivtrafiken och de nya, större kommunerna övertog många av de uppgifter som amterna tidigare haft. Och skattenivåerna blev reducerade till två – stat och kommun.

Men nu ska även regionerna bort. Regeringen har tillsammans med sina stödpartier kommit överens om att regionerna avskaffas den första januari 2013. Två expertutredningar ska innan årsskiftet komma med förslag på hur vårdområdet i stället ska organiseras och hur regionernas övriga uppgifter ska lösas. Och sen ska politikerna besluta hur sjukvården struktureras i framtiden.

Läs hela här.

Subventionerade p-piller

Idag skriver Göteborgs Fria Tidning om subvention av p-piller. Hur mycket landstingen subventionerar p-piller varierar kraftigt i landet. Västerbotten är det enda landsting som inte ger någon subvention alls. I Västmanland betalar kvinnor upp till 24 år 100 kr per år vilket är en generös subvention i jämförelse med andra landsting.

Se även RFSU:s genomgång av subvention av p-piller i olika landsting. Där kan man även hitta statistik kring tonårsaborter i de olika landstingen.

Besök på akuten

Idag besökte oppositionsrådet Maria Dellham akutmottagningen på Västerås sjukhus tillsammans med råden från C och KD. Det var ett väldigt givande besök med rundvandring i lokalerna och samtal om hur akuten kan förbättras. Många patienter har synpunkter på väntetiderna och det är ett angeläget ämne för oss moderater att ta tag i.

Landstingsalliansen: Oroande kostnadsökningar

I VLT 13/8 skriver företrädare för Landstingsalliansen om oroande kostnadsökningar.

”Det är med oro som vi i Landstingsalliansen konstaterar att hanteringen av bygget av ny ambulansstation har lett till stora kostnadsökningar. Finanslandstingsrådet Denise Norström (S) pratade vitt och brett under senaste fullmäktigemötet om hur viktigt det är att vara kostnadsmedveten. Samtidigt visar hon i sin ledning upp en avsaknad av målmedveten styrning och framförhållning i sakfrågor.”

Läs hela artikeln här.

Kampanjturnén fortsätter

Under sommaren har landstingsgruppen åkt runt i länskommunerna för att kampanja, samtala och dela ut Vårt landsting. Idag besökte vi Hallstahammar och Kolbäck, igår Fagersta och Norberg. Det har varit mestadels soliga och mycket roliga dagar, hittills har vi delat ut 2000 tryckta exemplar av Vårt landsting. Du har väl inte missat tidningen? Läs den här.

 Mikael Elfgren & Anita Westin Brodd kampanjar i Hallstahammar

Klassiska Elsa Anderssons konditori i Norberg

Kampanj utanför ICA i Fagersta