Besök på Sala sjukhus

Idag har de moderata oppositionsråden Tomas Högström och Maria Dellham besökt Sala sjukhus, för samtal om alltifrån ekonomi- och personalfrågor till mat och lokaler.

Annonser

Personalmatsal på entreprenad inte omöjligt

Idag har kostnämnden, som är gemensam för Västmanland och Uppsala, haft sammanträde i Västerås. Moderaterna i Västmanland representeras i nämnden av Hans Strandlund. På dagordningen fanns bland annat ett yttrande över den motion som Maria Dellham (M) lämnat in angående att landstinget ska utreda och föreslå lösningar av såväl utbud som driftsform för Restaurang Höjdpunkten och Café Bigarrå vid Centrallasarettet i Västerås.

Bakgrunden till motionen är dels att kostnaderna för att erbjuda anställda personalmat är höga, och dels ett missnöje från de anställda över utbud och kvalitet. En entreprenadlösning kan vara av intresse både ur ekonomisk synvinkel och för de landstingsanställda som vill äta god och varierad personalmat.

Kostnämnden skrev ett yttrande där man ”inte ställer sig främmande till att lägga ut verksamheter på entreprenad om det är ekonomiskt fördelaktigt för landstinget.”
Mat på entreprenad förekommer redan idag i vårt landsting – cafeteria, kiosk och patientmat vid Bergslagssjukhuset har tagits över av MittHjärta AB, och verksamheten vid Café Nyckeln i Köping har annonserats ut.

Ärendet kommer nu att gå till landstingsstyrelsen som kommer att ge ett förslag till beslut för motionen innan den tas upp i landstingsfullmäktige.

Välja vård viktigt oavsett ålder

Igår kunde vi läsa på DN Debatt om forskare som menar att hälften av de som är 77 år eller äldre saknar förmåga att välja utförare inom vård och omsorg. Med anledning av studien ifrågasätts principen om valfrihet inom välfärdstjänster.

Visst finns det sjuka äldre som har svårt att på ett rationellt sätt bedöma huruvida en familjeläkare är bättre än någon annan. Men ska vi av den anledningen sätta en åldersgräns för att välja vård? Nej, och som Maria Ludvigsson belyser i dagens SvD bör man komma ihåg att:

Även om några människor av sjukdomar är begränsade att göra aktiva val finns ingen som helst anledning att begränsa allas rätt att göra egna val.

Problemet har väl snarare varit politikers övertro på sin egen förmåga att optimera kvalitet, medan medborgarnas förmåga att veta sitt eget bästa ständigt har ifrågasatts.

 

Det ligger också mycket i det som centerpartisten Anders W Jonsson skriver om att vi istället för att begränsa valfriheten behöver göra bättre uppföljningar och kontroller så att det blir lättare att jämföra vård för alla:

För det första krävs det betydlligt skarpare kvalitetskontroll av vård och omsorg än den vi har idag.  Det gäller oavsett om den drivs av kommun/landsting eller ideellt/privat.

Det krävs kvalitetsupplysning och kvalitetskontroll oavsett om den som ska välja är 25 eller 95.

 

Om merparten av de som ska välja ställer krav  på kvalitet så kommer det att gynna även de som inte har samma förmåga att ställa krav.  Syftet med valfrihetssystemen är alltså inte att de äldre ska byta leverantör gång på gång utan att leverantörerna ska veta att det handlar om att hålla hög kvalitet samt göra den äldre nöjd och belåten. Inte att tillfredsställa politiker och tjänstemän.

 

Återigen – landstinget ska finansiera, beställa och utvärdera vården – men inte nödvändigtvis producera den.

Bolagisera familjeläkarmottagningarna

Den moderata landstingsgruppen driver förslaget att bolagisera familjeläkarverksamheten, helägt av landstinget.

– Vi tror inte att den nuvarande förvaltningsmodellen är tillräckligt bra för att utveckla verksamheten i den konkurrensutsatta miljö som familjeläkarna verkar i, säger oppositionsrådet Tomas Högström (M).

– Våra erfarenheter av bolagiseringen av Folktandvården AB har varit goda, inte minst ekonomiskt. Dessutom finns ett intresse från delar av verksamheten för en sådan lösning.
Från rödgrönt håll verkar man dock vara livrädda för själva ordet bolagisering, i tron om att man inte skall kunna styra verksamheten politiskt. Jämför då med Västmanlands lokaltrafik AB som också är ett bolag med en fungerande modell som sedan länge ägs offentligt och styrs politiskt.

På besök hos Servicehälsan

Idag besökte oppositionsrådet Maria Dellham (M) och landstingsledamoten Åsa Coenraads (M), Servicehälsans Familjeläkare i Västerås. Under samtal med personalen diskuterades bland annat det viktiga förebyggande hälsoarbetet.

Med på besöket var även Johan Gustafsson från Dalarnas landsting som under dagen fått bekanta sig med det framgångsrika vårdvalet i Västmanland.

Lars Flodin är ute och cyklar

I VLT 3/9 uttalar sig Miljöpartiets landstingsråd Lars Flodin angående parkeringarna kring Centrallasarettet. Flodin anser att det finns tillräckligt med p-platser, ett uttalande som känns som ett hån mot oss landstingsanställda som får dras med parkeringsbekymret varje dag. Lars Flodin vet förmodligen inte hur det är att börja jobba vid 13-14-tiden. Lars Flodin kanske till och med har en egen parkeringsplats? Har man kvällstjänstgöring och vill hitta en parkeringsplats måste man ofta börja leta en timme innan arbetspassets början. Ibland får man rådet att stå långt bort, exempelvis vid Sundinska Vreten, vilket inte är särskilt lockande om man slutar sitt pass vid 23-tiden eller senare.

Vidare hävdar Flodin att det ska bli fler cykelparkeringar för besökare, men hur blir det för de många besökare som inte har cykelavstånd till sjukhuset?

Och vad menar egentligen Flodin med att logistiken ska förbättras, det genererar väl knappast fler parkeringsplatser?

Karin Ericsson, landstingsanställd

Pia Edstam, landstingsanställd och ledamot för M i landstingsfullmäktige

Oroande utveckling för ADHD-medicinering

– ADHD-medicineringen ökar kraftigt i Sverige och det saknas nationella riktlinjer på området vilket gör situationen osäker för många patienter, säger oppositionsrådet Maria Dellham (M).

– Därför har jag ställt en interpellation i fullmäktige där jag frågar hur ansvarigt landstingsråd ser på utvecklingen här i Västmanland. Forskare har varnat för att det är för enkelt att få diagnosen ställd och med tanke på att polisens beslag av narkotikaklassad ADHD-medicin ökar behöver vi lyfta frågan.

– Vi har även sett att barn med ADHD får sämre försäkringsvillkor. Det är oerhört viktigt att de unga som drabbas får rätt diagnos och säker medicinering, avslutar Maria Dellham (M).