300 000 för en Gilla-knapp?

Landstinget Västmanland inför nu, på Vänsterpartiets initiativ, en möjlighet att lägga medborgarförslag via nätet, så kallade e-petitioner. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Ansvarigt landstingsråd Hans Jansson (V) förklarar i VLT hur det kommer att fungera:

När man går in på landstingets hemsida kommer vi att ha en anslagstavla, det ska fungera ungefär som gilla-funktionen på Facebook. Man kan lämna förslag till förändringar och förbättringar och så kan andra gå in och lämna bifall.

Kostnad för detta: 300 000 kronor för införandet, efter det mellan 180-280 000 kronor per år. 

Redan idag finns möjligheten för vanliga medborgare att lägga medborgarförslag till fullmäktige. Nog kan vi använda landstingets begränsade resurser till bättre saker än Gilla-knappar? Under förra veckans landstingsfullmäktige behandlades en motion från (M) och (KD) om att liksom flera andra landsting införa en sida på landstinget hemsida med bilder på nyfödda bebisar. Då sa de rödgröna att det inte gick att införa just nu med motiveringen att kostnaden på 100 000 kr var för mycket pengar. Men att hosta upp 300 000 för en Gilla-knapp går tydligen bra…

Annonser

Internationella psoriasisdagen

Idag är det internationella psoriasisdagen. 125 miljoner människor över hela världen lever med hudsjukdomen.

Inom Alliansen i Landstinget Västmanland jobbar vi för att fler psoriasispatienter ska få tillgång till s.k. klimatvård, vilket innebär rehabilitering utomlands. Detta är något som även finns i Läkelmedelsverkets behandlingsrekommendationer.

Läs mer om psoriasis på 1177 och på Psoriasisförbundets hemsida.

Utvärdera naprapaterna innan nya avtal skrivs

Landstingsalliansen införde remissfrihet till naprapater 2007. Initiativet var ifrågasatt och inte helt lätt att genomföra. För att ha kostnadskontroll valde vi att fördela 10 000 behandlingar bland de naprapater som uppfyllde de då gällande kraven. I avtalen ingick också att en kvalitetsuppföljning skulle ske. Det nya systemet hade till att börja med en del inkörningsproblem. Bland annat så förstod inte inblandade naprapater att de hade ansvaret för att fördela behandlingarna mellan patienterna och över hela året.

Landstinget har nu för avsikt att teckna nya avtal med naprapaterna. Avtalskrivandet har föregåtts av en prisupphandling. Olika behandlingsvolymer per 500/1000 har fördelats på naprapaterna.  Dessutom har det gjorts en fördelning över länet i proportion till antalet invånare. Vid lika pris har lottdragning tillämpats. Det totala antalet behandlingar som fördelas är även fortsättningsvis 10 000 stycken. Dock har ingen kvalitetsuppföljning skett, som avtalats.

Det är bra att de rödgröna tar vara på det initiativ som landstingsalliansen införde. Men det finns anledning att ifrågasätta varför inte systemet utvärderades innan upphandling genomfördes. Samma sak gäller för våra kiropraktorer och sjukgymnaster som också berörs.

Det handlar inte om att ifrågasätta naprapaternas kompetens utan att säkerställa att patienterna får bästa möjliga kvalitet och att konceptet fungerar. Hur kan de rödgröna vara säkra på att detta är den bästa modellen om man inte gör någon utvärdering?

Maria Dellham (M)
Oppositionsråd

Kampanj i Norberg

Tillsammans med länsförbundet har vi denna vecka besökt länets nordligaste kommun Norberg för att kampanja och dela ut ”Vårt landsting”. Det gav positiv respons och vi kommer att fortsätta satsa på aktivitet i Norberg.

I Norberg söker vi nu fler moderater som vill engagera sig inom landstingsfrågor, tveka inte att höra av dig om du är intresserad (se kontaktuppgifter under fliken ”Om oss”).

Den traditionella modellen håller inte

Oppositionsrådet Tomas Högström (M) var mycket kritisk till de rödgrönas hantering av ekonomin under onsdagens landstingsfullmäktige.

– Det kan inte fortsätta så här, det är ju helt uppenbart. Som politiker behöver vi specifika underlag för att fatta avgörande beslut och det har vi inte fått. Det har exempelvis lagts ut ett uppdrag om att se över fördelningen av vårdplatser mellan klinikerna, eftersom det funnits stöd för uppfattningen att vi har tillräckligt med vårdplatser. Detta har ännu inte effektiviserats. Varför får vi inte den typen av bedömningar och vad behöver vi göra för att få dem?

– Efter mina erfarenheter tycker jag att det finns en del arbete att göra, kanske inte enligt den traditionella modellen utifrån masterplaner och beting, utan genom nya grepp som vi kommer redovisa i den reviderade landstingsplan som ni kommer att ta ställning till vid nästa fullmäktige.

Årets Solros till Köping

Varje år delar Landstingshälsan ut ett pris till den bästa arbetsplatsen inom Landstinget Västmanland. Alldeles nyss delades årets pris ut vid landstingsfullmäktige. Vann gjorde Handikappcentrum i Köping, som förutom solrosor och diplom fick motta 10 000 kronor.

Avdelningschefen Annica Lembke sa i sitt tacktal:

Vi har hela tiden haft fokus på att få till och bibehålla en god arbetsmiljö. På vår arbetsplats tar alla ett stort ansvar, vi hjälps åt med utvecklings- och förbättringsarbetet för att våra brukare ska bli mer nöjda. Vi hjälps också åt när det kör ihop sig och engagemanget är stort.
Fortfarande tycker jag efter tio år att det är ett mycket stimulerande arbete. Då jag själv får ett bra stöd från min chef och kollegor kan jag i min tur ge mina medarbetare bra stöd, och vi har klara mål och tydliga roller.
Sist men inte minst har vi roligt och känner oss trygga!

Den moderata landstingsgruppen gratulerar Handikappcentrum i Köping till den fina utmärkelsen.

Grattis Städenheten!

Utmärkelsen Hygienföredöme 2011 har delats ut till städenheten vid Västerås sjukhus.

Motiveringen löd:

”Genom ett föredömligt förbättringsarbete och ökad följsamhet till basala hygienrutiner har Städ Västerås skapat städrutiner anpassade till den nya vårdbyggnadens utformning och kraven på en hög hygienisk standard”

Städledaren Ingrid Persson har fått motta blommor och diplom för utmärkelsen.
Den moderata landstingsgruppen säger stort grattis till Städ Västerås!