Hallsta vårdcentral på entreprenad?

Idag har Hans Strandlund (M) lämnat in en motion om att lägga ut familjeläkarmottagningen i Hallstahammar på entreprenad.

Missnöjet är stort i Hallsta med den situation som nu råder. Man har misslyckats med bemanningen, dras med ekonomiska problem och mottagningen får sämst betyg av länets samtliga familjeläkarmottagningen i den stora patientundersökning som gjordes 2010. Patienterna är inte nöjda, då ska inte Landstinget Västmanland vara det heller.

Gång på gång har vi moderater tagit upp frågan utan att de rödgröna agerar. Därför föreslår vi nu att man lägger ut verksamheten på entreprenad. En sådan lösning har prövats på andra håll i länet med goda resultat. När landstinget inte klarar av att driva en verksamhet är det dags att tänka nytt och låta andra ta över.

Läs hela motionen här: Motion Hallstahammars familjeläkarmottagning

Annonser

Dags att ta ledaransvar

VLT rapporterar om det fortsatt ansträngda ekonomiska läget i landstingets ekonomi.
Besparingskraven ger upphov till oro hos många anställda.
I en kommentar säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S) att man bland annat ser över behovet av vårdplatser. En åtgärd vi Moderater efterfrågat, då
den utredning som utlovats på området inte levererats, trots att den enligt uppgift varit klar för flera månader sedan.

I detta läge anser vi moderater att det är viktigare än någonsin att ansvariga politiker förmår att tydligt styra, tar ledaransvar och ge de anvisningar som krävs. Politikerna måste stötta förvaltningarna och ge förbättringsförslag.
I dagsläget klarar de rödgröna inte av den uppgiften, och resultatet ser vi nu i form av ökad oro ute på arbetsplatserna.

En väl fungerande Mälarbana borde vara av riksintresse

Idag skriver Gunnar Anell en replik till Jonas Nygren (S) i VLT:

Jag noterar med tillfredsställelse att kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, Jonas Nygren (S), instämmer i att det är bråttom med utbyggnaden av Mälarbanan (VLT den 14/12). Jag kan även förstå att Sundbyberg helst vill ha en tunnel-lösning och hoppas naturligtvis att man kan finna en finansieringslösning.

Det beklagliga är dock att det tagit så lång tid att komma till skott i denna fråga. Det är fem år sedan Citybanan beslutades, med en beräknad förseningskostnad på 6 miljarder kronor.

Ärendet brådskar minst sagt verkligen och banan genom Sundbyberg borde vara på plats 2017 när Citybanan är klar. Förhoppningsvis kommer även nationella politiker till insikt om detta. En väl fungerande Mälarbana är en av de viktigaste förutsättningarna för en bra regional tillväxt i Västmanland och Bergslagen och borde vara av riksintresse.

 

Läs det senaste numret av Vårt landsting!

Vårt landsting är den moderata landstingsgruppen i Västmanlands tidning. I det senaste numret kan du bland annat läsa om vår äldsta och yngsta landstingspolitiker, om vårt besök på Asylhälsan och om förslaget till en ny Överviktsenhet.

Mathias Goldkuhl och Gunnar Bystedt – vår yngsta respektive äldsta landstingspolitiker som du kan läsa mer om i Vårt landsting.

Läs tidningen här.

Bråttom att hitta lösning för Mälarbanan

Idag skriver Gunnar Anell, moderat landstingspolitiker i Västmanland, om Mälarbanan i VLT:

För oss västmanlänningar vore det nog bäst om vi alla jobbar för att bidra till att hitta en bra och snabb lösning för Mälarbanan genom Sundbyberg snarast och få fram den eller den andra extra miljard som behövs för att vi skall kunna åka fort och säkert mellan Västerås och Stockholm redan 2017.

Läs hela artikeln här.

S vill att läkarna ska städa sjukhusen

3,9 procent av patienterna i Västmanland drabbas av en vårdrelaterad infektion, jämfört med 9,3 procent för hela Sverige. Ett bra resultat.

På gårdagens DN Debatt skriver ledande socialdemokratiska politiker i Stockholms läns landsting att läkare borde svabba golven själva när städpersonalen gått hem.
Detta för att alla måste ta ansvar för att minska vårdrelaterade infektioner.

Bland Dagens medicins läsarkommentarer tycks förslaget vara föga populärt.
Läkarstudenten Steve kommenterar förslaget på sin blogg:

Förslaget tyder på en stor okunskap kring själva smittospridningen, vilket inte sker genom synligt smuts på golven. Golv betraktas alltid som orena, även om städpersonal precis har putsat den glänsande fin med en bakteriebombad mopp. Smittospridningen sker mellan patienter och mellan vårdpersonal och patienter pga bristande handhygien, smutsiga arbetskläder och bristande rutiner i identifikation och hantering av riskgrupper.

På Västerås sjukhus fick städteamet nyligen utmärkelsen ”Årets hygienföredöme”.

Västmanlänningarna: Vi vill välja vård

Hälften av västmanlänningarna tycker det är mycket viktigt att själva få välja vård. Det slås fast i en undersökning gjord på uppdrag av Svenskt näringsliv.

På frågan ”Tror du att den privata vården eller den landstingsdrivna vården levererar bäst kvalitet om tio år?” svarar 35% av västmanlänningarna att den privata levereras bäst kvalitet, jämfört med 22% som tror mest på den landstingsdrivna.

Hela rapporten kan du läsa här och här kan du se intervjuer med tillfrågade västmanlänningar.