Patienterna betygsätter vårdcentraler

Nu har resultatet från den stora nationella patientenkäten för 2011 kommit. Enkäten är gjord på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.

Den visar att patienter i Västmanland är mindre nöjda med sin vårdcentral än patienter i övriga Sverige. Bäst betyg i kategorin ”helhetsintryck” fick Byjordens Familjeläkare i Köping. Av familjeläkarmottagningarna i Västerås fick Citypraktiken bäst betyg.

Rankingar av detta slag är viktigt för att patienter ska kunna jämföra olika familjeläkarmottagningar, och givetvis även för att mottagningarna ska få incitament att förbättra sig. Det stärker både valfriheten och kvaliteten i vårt landsting.

Här kan du se alla resultat från enkäten och jämföra familjeläkarmottagningar.

Annonser

Vill (S) stoppa vårdcentraler i Västmanland?

Socialdemokraterna har nu presenterat ett förslag där de vill göra det möjligt för landsting att förbjuda vinstdrivande vårdcentraler.

I Västmanland är över hälften av alla familjeläkarmottagningar privata. De drivs av enskilda aktörer men finansieras gemensamt via skatten. Genom vårdvalet kan västmanlänningarna sedan välja fritt vilken mottagning de vill gå till, privat eller landstingsdriven. Vi moderater värnar denna valfrihet samtidigt som vi tycker det är bra att vårdpersonal kan starta eget. Det är kvaliteten och patientens val som ska vara det viktiga, inte driftsformen. Om det socialdemokratiska förslaget blir verklighet är det sannolikt många familjeläkarmottagningar i Västmanland som skulle tvingas lägga ner sin verksamhet. Det innebär att många patienter drabbas och valfriheten hotas.

Ställer sig landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S) bakom sina partikamraters förslag, och är hon därmed också beredd att kraftigt försämra valfriheten för länets invånare?

Maria Dellham (M)
Oppositionsråd

Bifall till moderat motion

Landstingsfullmäktige har idag beslutat att bifalla en motion från Maria Dellham (M) om att se över driftsformer för restaurang och café vid Västerås sjukhus.

– Det känns roligt att de rödgröna valt att stödja vårt moderata förslag, säger Maria Dellham.  Det finns många duktiga entreprenörer inom café- och restaurangbranchen i Västerås och vi tror inte det är nödvändigt att landstinget måste driva detta i egen regi. Dessutom går de back och utbudet av personalmat är ofta föremål för klagomål, säger Maria Dellham.

Förbättra landstingets kommunikation med unga

–                Många ungdomar känner sig främmande för vad landstinget är och hur man får kontakt, säger Mathias Goldkuhl, ung ledamot för Moderaterna i landstingsfullmäktige.

–         På landstingets hemsida är det inte helt enkelt att hitta bra information om du exempelvis vill läsa mer om ungdomsmottagningarnas verksamhet. Landstinget är inte heller synligt i sociala medier.

–                Därför har jag lämnat in en motion om att Landstinget Västmanland ska ta fram en genomtänkt kommunikationsstrategi för att särskilt nå unga människor, säger Mathias Goldkuhl.

Rapport från sjukvårdsutskottet

Sjukvårdsutskottet hade möte 14 februari.

Vi talade mycket om hur vi kan göra för att förbättra dialogen med medborgarna. Vi skapade ett dokument där vi beskrev hur vi skulle förmedla vad vi gör och hur man kan påverka politiken. Vi formade en frågeenkät och gick igenom projektet om psykisk ohälsa.

Det bestämdes att sjukvårdsutskottet ska göra verksamhetsbesök på företag för att prata med medborgare och lyssna på deras synpunkter och erfarenheter från vården.

Mathias Goldkuhl (M)
Ledamot i Sjukvårdsutskottet

Förberedelser för ny massvaccinering

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att säkerställa tillgång till vaccinbehandling för hela befolkningen. De vaccin som köptes in med anledning av svininfluensan riskerar att bli gammalt och nya avtal måste ingås. Samtidigt är expert självkritiska och menar att tidigare vaccinationsinsatser inte var värt priset, då flera fick biverkningar samtidigt som vaccinet inte hade någon större inverkan på antalet sjuka.

Oacceptabla vårdköer i landstinget

Landstinget Västmanland misslyckas med att ge vård i tid. Det ger dagligen konsekvenser för patienter som får vänta, och det innebär också att vårt landsting inte får några större pengar från den statliga kömiljarden som ger bonus till de landsting som erbjuder vård inom rimlig tid. Bara tre landsting i Sverige uppvisar enligt regeringens statistik sämre resultat än Västmanland och det duger inte för oss moderater.

Krafttag måste till för att minska väntetiderna. Dels behövs fler vårdgivare som kan erbjuda patienterna den vård de behöver, dels behövs en tydlig analys av behoven och bättre uppföljning av den vård som produceras och betalas med skattepengar. Socialdemokraterna har hittills inte berättat vilka idéer de har för att fler människor ska få vård i tid. Återigen visar de upp en avsaknad av förmåga till ledning och styrning. Samtidigt lyckas andra landsting kortar sina köer och får ta del av välbehövliga extrapengar. Det finns ingen anledning till att vi i Västmanland ska vara sämre.