”Inte rimligt att betala två gånger för samma uppgift”

Svar till Sjukvårdspartiet, publicerad i Bärgslagsbladet 30/3:

Det viktiga för oss moderater är att medborgarna alltid ska få god valuta för sina skattepengar. Det innebär att landstinget måste utvärdera sin verksamhet och följa upp resultaten noga. I fallet med hälsocentra har detta inte gjorts tillräckligt. Det låter bra med överviktsgrupper och rökavvänjning, men hur många personer har de facto gått ner i vikt eller blivit helt tobaksfria? Är det rimligt att skattebetalarna ska stå för kurser i yoga och styrketräning? Finns det i så fall någon gräns för vilka aktiviteter man ska erbjuda och inte? Även hälsocentra måste kunna diskuteras och ifrågasättas.

Jag anser att hälsosatsningar ska gå via vårdcentralerna. Det är etablerade verksamheter som finns representerade i länets alla kommuner. De har dessutom en stor del av hälsouppdraget idag. Att landstinget nu ska bygga upp en paralell organisation med hälsocentra på fyra ställen i länet innebär landstinget får betala två gånger för samma uppgift. Det är inte rationellt eller effektivt.

Vårt förslag om hälsocoacher är dessutom något som verksamheten själv efterfrågar. När vi har varit ute och lyssnat in olika vårdcentraler uttrycker personalen en oro över systemet med hälsocentra. Vissa vårdcentraler har utvecklat egna projekt och idéer för folkhälsoarbetet. Låt oss ta vara på deras initiativ.

Slutligen påstår Sjukvårdsparitet att ”Grönkvist” inte är en kurs i privatekonomi. Informationen på hemsidan löd ”kurs på 7 gånger där vi går igenom sparande, försäkringar, guldkanter och ekonomisk matlagning”. Det är svårt att tolka det på något annat sätt än att det handlar om privatekonomisk rådgivning. Jag är mycket förvånad över att Sjukvårdspartiets representanter hävdar att landstinget ska svara för och betala för uppgifter som är kommunala. Vi har även noterat att sedan vi uppmärksammat detta är all information om studiecirkeln bortplockad från landstingets hemsida. Det säger en hel del.

Tomas Högström (M)
Oppositionsråd

Annonser

Vårdköerna fortsatt ett stort problem

I dag skriver Tomas Högström i VLT om att vårdköerna är ett allvarligt problem, vad än Socialdemokraterna försöker hävda:

Läser man Görel Korkmans artikel får man intrycket att de långa vårdköerna inte är ett alltför allvarligt problem för Landstinget Västmanland.

Är Korkmans besked till den äldre kvinna som har väntat i ett år på sin höftledsoperation att man åtminstone erbjuder god och snabb vård på andra håll i landstinget? Vård ska ges efter behov. Korkman bör fråga sig och sina parti-kamrater hur det kommer sig att Moderatstyrda landsting som Halland och Kronoberg lyckas så väldigt mycket bättre än Västmanland med att ge vård i tid.

Läs hela artikeln här.

Chatta med vårdpersonal

Dagens Medicin skriver här om att det snart kan bli möjligt för unga som mår psykiskt dåligt att chatta med vårdpersonal. Det blir intressant att följa utvecklingen och se hur man löser sekretessfrågan med mera.

Tidigare har Mathias Goldkuhl, moderat fullmäktigeledamot, lämnat in en motion om att förbättra landstingets digitala kommunikation med unga (du hittar motionen under Våra förslag). Dagens nyhet får ses som ett välkommet steg på den vägen.

Världstuberkulosdagen

Den 24 mars är det Världstuberkulosdagen. Tuberkulos är en infektionssjukdom som framför allt drabbar lungorna och årligen insjuknar nio miljoner människor i tbc världen över, i Västmanland rör det sig om 15-20 patienter. Ett ökande problem i världen är att vissa tuberkelbakterier är motståndskraftiga (resistenta) mot en del mediciner vilket gör infektionen svårbehandlad. Motståndskraft mot många av dessa läkemedel är ovanligt i Sverige, men betydligt vanligare i exempelvis Östeuropa.

Läs mer om tbc på 1177.se

En patient – en journal?

”Varför gör ni på detta viset?” Uttrycket från Ronja Rövardotter beskriver bäst reaktionerna på beslutet att stå fast vid ett införande av journalsystemet Cosmic även i den landstingsdrivna primärvården. Det är bäst ur ett patientperspektiv, bra för verksamheterna och landstinget som helhet. Invändningarna har handlat om att Cosmic leder till produktionsbortfall i primärvården på mellan 5 och 10%. Det påstås också att man inte kan hantera lika många patienter per dag i Cosmic som i det andra systemet, Journal 3, men den uppgiften är inte kvalitetssäkrad. Andra landsting har dessutom positiva erfarenheter.

Oavsett vilket så är alla, även primärvårdsföreträdare, överens om ett införande av Cosmic i hela landstinget leder till att landstinget blir effektivare och att det finns möjligheter att ta hem vinsten i andra delar av vårdkedjan. Klart är också att landstinget kommer att erbjuda den privata primärvården Cosmic. Hur, när och i vilken form bestäms efter förhandlingar.

Idag släpps Cancerfondsrapporten

Idag släpper Cancerfonden sin årliga rapport med aktuella nyheter och forskningsrön.

Varje år diagnostiseras över 50 000 fall av cancer i Sverige, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Antalet diagnostiserade fall motsvarar folkmängden i en mellanstor svensk stad. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer; tillsammans utgör dessa två tredjedelar av alla diagnostiserade fall.

Antalet personer som drabbas av någon form av cancer har ökat konstant de senaste två decennierna. Den viktigaste förklaringen är att befolkningen blir äldre och att screeningprogram och förbättrade diagnosmetoder fångar upp fler fall.

Läs rapporten här.

Stamningshjälpmedel bör erbjudas

Statistiskt finns det minst 2000 personer i Västmanland som stammar. Vanliga symptom för stamning är blockeringar och upprepningar av ljud, stavelser eller ord. Många har problem med att starta talet. Risken är stor att personen pratar mindre än vad den önskar vilket kan leda till utanförskap. Idag finns det flera hjälpmedel som kan förbättra talflytet för personer med stamningsproblem, men trots regelbundna önskemål från patienter har det i Landstinget Västmanland aldrig varit möjligt att förskriva stamningshjälpmedel. Dessa hjälpmedel som både till form och storlek liknar en hörapparat och placeras bakom örat fungerar så att personen via hörlurar får höra vad de nyss sagt med viss fördröjning.

En utvärdering som gjorts från Region Skåne som var först i Sverige med att bevilja dessa hjälpmedel visar att patienter som får ta del av dessa använder dem i stor utsträckning, föbättrar sitt talflyt och talar mer. Även Västra Götaland har fått klartecken för att börja förskriva hjälpmedel och det är på gång inom flera andra landsting.

Att förskriva stamningshjälpmedel till de patienter som har behov av detta har en begränsad kostnad. De billigaste redskapen kostar 5000 kronor och de dyraste upp emot 50 000 kronor. Uppskattningar från logopedmottagningen visar även att det är mycket få patienter (omkring fem stycken) per år som skulle bli aktuella för förskrivning. Med tanke på den låga kostnaden för landstinget och den stora förbättringen detta kan innebära för denna patientgrupp vill vi att Landstinget Västmanland utreder möjligheten att tilllhandahålla dessa redskap.

Pia Edstam (M) Ledamot i landstingsfullmäktige

Kerstin Falkland (M) Ledamot i landstingsfullmäktige

Margareta Swartz Ordförande Västmanlands stamningsförening