Rödgrönt hyckleri i landstinget

I dag skriver Landstingsalliansen i VLT om de rödgrönas hyckleri när de nu väljer att chockhöja patientavgifterna:

De rödgröna partierna har nu lagt fram ett förslag till landstingsfullmäktige om att höja inte mindre än 16 olika patientavgifter inom det närmaste halvåret. För besök till distriktssköterska föreslås en avgiftshöjning på hela 100 procent. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger fram ett sådant förslag när de tidigare skrikit sig hesa av bestörtning så fort det talats om höjda avgifter och höjt högkostnadsskydd. Så sent som i oktober 2011 skrev Denise Norström i en insändare att ”Det är fel väg att låta enskilda patienter stå för tillskotten till landstingen i form av höjda högkostnadsskydd. Särskilt som det slår mot de allra sjukaste patienterna”. Att hon själv sedan drev igenom ett höjt högkostnadsskydd, trots att hon kunde ha valt att låta bli, vilket hennes partikollegor i Örebro gjorde, är inget annat än hyckleri.

Läs hela artikleln här.

Annonser

Träff med vårdförbundet

I veckan har landstingsråden träffat Vårdförbundet för att diskutera aktuella frågor. Bland annat togs hemsjukvården upp, där kommunerna nu övertar ansvaret från landstinget. Det är viktigt att följa upp effekterna noga.

Under mötet diskuterades även resultatet av den konvertering som gjorts av underskötersketjänster till sjukskötersketjänster. Man var överens om att det var ett misslyckat försök med svårighet att bemanna klinikerna och kostnadsökningar som följd.

Vårdförbundet finns nu även på Facebook, följ dem gärna här.

S skapar vårdköer – vi kapar dem

I dag skriver Alliansens oppositionsråd i  Bergslagsbladet:

För att få bukt med landstingets vårdköer har vi i alliansen lagt två nya, skarpa förslag. Det första är att anställa patientlotsar.
En patientlots är en specialutbildad sjuksköterska som följer patienten, lotsar denne till rätt vård, samordnar vårdkontakterna, stöttar patienten och ger bättre förståelse och kunskap när det gäller symtom, sjukdom och behandlingar.
Om de svårast sjuka som kräver mest resurser kommer rätt i vården direkt gynnar det alla patienter och minskar belastningen på hela sjukvården.

Läs hela artikeln här.

 

Utvecklingen går framåt på dialysen

I veckan har Maria Dellham, moderat oppositionsråd, besökt Dialysmottagningen på Västerås sjukhus. I dag har man ca 70 patienter med nedsatt njurfunktion som går på behandling  flera gånger i veckan. Ju oftare desto bättre mår de flesta.

– Det var särskilt intressant att se hur man arbetar med självdialys där patienten själv utför behandling. Forskningsstudier tyder på att ökad egenvård är det bästa för denna patientgrupp, de blir friskare, behöver mindre mediciner och lever ett mer normalt liv. Man har också gjort patientenkäter som visar att patienterna själva vill vara mer delaktiga i sin behandling.

– Personalen berättade att de jobbar väldigt mycket med att hela tiden förbättra arbetsmiljön, det gör att man inte har problem med att locka personal. Det är också bra arbetstider och ett område där utvecklingen går snabbt framåt. Man värnar också att fortbilda sig, vilket ger förhoppningar om en ännu större utveckling på det här området.

Läs mer om dialysbehandling här.

De rödgröna bör ta efter sina partikamrater om remissfrihet

I dag skriver Tomas Högström, moderat oppositionsråd, om remissfrihet på VLT:s debattsida:

Patienten är alltid viktigare än systemet. Tyvärr verkar Socialdemokraterna i landstinget vara av motsatt uppfattning, då de nyligen avslog en motion om att avskaffa remisstvånget inom specialistsjukvården.

De vill därmed försvåra för sjuka människor att söka rätt vård direkt utan att behöva gå omvägar, trots att det innebär en tidsvinst för såväl personal som patient. Ett läkarbesök tar nämligen mindre tid än två, det minskar administrationen och sparar pengar.

Läs hela artikeln här.

Barn i fokus i Norberg

I veckan har oppositionsrådet Maria Dellham (M) besökt Norberg familjeläkarmottagning. Här har man nyligen invigt en familjecentral som är ett samarbete mellan landstinget, kommunen och kyrkan, en uppskattad träffpunkt för barn och föräldrar. Vägg i vägg ligger barnavårdcentralen där det är fullt upp, många unga mammor finns i Norberg vilket är roligt.

På familjeläkarenheten fungerar man nästan som en akutmottagning, berättar en sköterska. ”Det är långt till sjukhuset och vi får ta emot det mesta. Det är nästan så att man önskar att vi fick ersättning för att vi ligger i glesbygden, mycket är centrerat till Västerås och det är nästan alltid vi som måste anpassa oss.”

Positivt är att man är bland de bästa i länet på att svara i telefon och man har även ett bra samarbete med Försäkringskassan. En sköterska som jobbat här i över 30 år vittnar om god stämning på arbetsplatsen. Dock är bristen på allmänna specialistläkare stor i hela länet och drabbar även Norberg.

Maria Dellham på besök i Norberg