Tveksamt beslut om Apalby familjeläkarmottagnng

Det är med oro vi har kunnat följa skriverierna kring Apalby familjeläkarmottagning den senaste tiden. Landstingets vårdvalsenhet godkänner inte längre mottagningen, vilket gör att 4000 patienter nu mister sin familjeläkare och tvingas välja ny vårdcentral.

En av läkarna på mottagningen har blivit ifrågasatt, dock inte gällande hennes medicinska kompetens – i den aspekten har Socialstyrelsen friat henne. Den aktuella läkaren är dessutom inte längre ägare. De övriga två läkarna vid vårdcentralen omfattas inte av denna kritik från landstinget, men deras patienter blir ändå lidande.

När patienterna fått säga sitt i de stora patientenkäter som gjorts hamnar Apalby i topp när det gäller bemötande. Man har också hög tillgänglighet när det gäller bland annat telefontider.

Vårdvalet finns till just för att patienten själv ska kunna välja familjeläkare och byta när han eller hon är missnöjd. Vi anser att man måste ha mycket starka skäl till att tvinga 4000 västeråsare att byta familjeläkare. De fakta som hittills kommit fram övertygar hittills inte.

Kerstin Falkland, landstingspolitiker (M)
Pia Edstam, landstingspolitiker (M) 

Annonser

Tryggare kortbetalning behövs

När en patient betalar ett besök på en mottagning inom Västmanlands sjukhus med kort registreras detta så att namnet på mottagningen syns på kontoutdraget.

Ibland kan det dock finnas skäl till att man inte vill att det ska synas vilken avdelning som besökts, exempelvis när det gäller kontakter med banken. Nu när landstinget försöker att slopa all kontantbetalning finns det inte heller många alternativ till att betala med kort.

Ur ett integritets- och trygghetsperspektiv borde därför landstinget ändra i sitt system vid kortbetalning, en fråga som undetecknad lyft vid senaste landstingsfullmäktige.

Exempelvis skulle det kunna stå ”Landstinget Västmanland” i stället för namnet på en avdelning. Fram tills detta är åtgärdat bör ¿personalen upplysa vid betalning att registreringen sker.

Johan Widén, moderat landstingspolitiker

När är akut vård inte akut?

Landstinget Västmanland gick igår ut och uppmanade befolkningen att inte söka akut vård ”om det kan vänta till morgondagen”.

Ibland i debatten hävdas att patienterna gör fel som söker sig till akuten i stället för primärvården när de inte är i behov av akut vård. Från Moderaternas håll tror vi det är fel synsätt. I stället för att säga att patienten gör fel behöver vi ifrågasätta om tillgängligheten till primärvårdsjouren är tillräckligt bra. Vi har föreslagit att primärvårdsjouren, som i dag ligger på Oxbacken, ska flyttas till sjukhusområdet. Patienter i behov av vård ska få vård snabbt och nära.

Ett landsting i tiden

I dag debatteras förslagen till landstingsplan och budget för Landstinget Västmanland på fullmäktige.

Alliansen skriver om sitt förslag i dagens VLT:

Framtidsperspektivet ska märkas av i mer än bara ord på papper. Inom Alliansen höjer vi därför resultatkraven i budgeten till 70 miljoner kronor, jämfört med de rödgrönas 30 miljoner kronor. Vi vågar tänka nytt och framför allt vågar vi låta sjukvårdspersonalen tänka nytt.

Mindre av detaljstyrning inom primärvården ger bättre förutsättningar för kreativa lösningar underifrån. Mindre av dogmatiskt tänkande landar i slutsatsen att landstinget inte nödvändigtvis behöver producera all vård och att vi därmed kan öppna för nya vård-givare. Det leder till att morgondagens patienter slipper långa vårdköer som skapats och underhållits av förlegad vänsterpolitik.

Läs hela artikeln här.

”Maktskifte krävs för bättre sjukvård”

Landstingsalliansen har presenterat årets förslag till landstingsplan och budget. I förslaget görs kraftfulla satsningar på att minska vårdköerna genom införande av patientlotsar, vårdgarantikontor och valfrihetssystem inom specialistsjukvården. Fler mål finns uppsatta för att minska väntetiderna jämfört med det rödgröna förslaget.

En särskild satsning på 500 000 kronor föreslås i riktade utbildningsinsatser till anställda i primärvården såväl i landstinsgdriven som i privat verksamhet. Alliansen vill också se en redovisning över konsekvenserna av förbättrad vårdhygien i landstinget, att läkemedelskommittén tilldelas resurser för att kunna engagera experter och att ekonomiska incitament skapas för att stimulera ett bättre patient­säkerhetsarbete.

–  För en ansvarstagande landstingspolitik som sätter sjukvården och patienterna främst krävs ett maktskifte, säger Alliansledaren och oppositionsrådet Tomas Högström (M) i en kommentar.

Alliansens förslag bygger på ekonomiskt långsiktigt ansvarstagande där tydlig ledning och styrning är grunden för att landstinget ska klara kommande pensionsavgångar och de ökade kraven från en åldrande befolkning.

Läs hela förslaget här: Budget2013

Skattepengar krävs tillbaka från sjukgymnaster

Landstinget Västmanlands vårdvalsenhet har granskat 11 av sjukgymnasterna i länet som har avtal med landstinget. Resultatet visade att flera av dem inte rapporterat in korrekta siffror och redovisningar. Därför kräver landstinget nu tillbaka pengar som felaktivt utbetalats.

Det är bra att landstinget granskar och följer upp avtal. Skattepengar ska användas effektivt. Några sjukgymnaster klarade sig helt utan anmärkningar vilket visar att det inte är orimliga krav som ställs.

Höjda patientavgifter räddar inte ekonomin

I dag svarar Alliansen på vänsterpartisten Juha Rundgrens inlägg om patientavgifter:

Vänsterpartisten Juha Rundgren skriver att hans förslag om höjningar av patientavgifterna var nödvändigt eftersom landstingets ekonomi är ansträngd.

Rundgren ger i sin text inget svar på frågan om varför han och de rödgröna inte har lyckats sköta ekonomin bättre. Länge har vi från Alliansen varnat för vad som händer om de rödgröna inte blir bättre på att ta ansvar, styra och leda landstinget.

Att höja patientavgifterna är inget som kommer att rädda ekonomin på sikt. Vad som krävs är i stället en ny politisk inriktning för ansvarstagande och valfrihet. Juha Rundgren gnäller på regeringen, som enligt honom borde rädda landstinget när de rödgröna inte får budgeten att gå ihop.

Läs hela texten här.