Besök på Carema

Idag besökte oppositionsrådet Maria Dellham Caremas vårdcentral i Västerås. Här finns Västmanlands största barnavårdcentral och man har många yngre patienter listade. Just nu startar man upp flera nya samtalsgrupper inom områden som smärtgrupper, mindfulness, ångest och depressioner. Här finns sju fasta läkare och det märks att det är en populär arbetsplats. Personalen lyfter fram den goda stämningen samt hur alla samarbetar mellan professionerna. Att varumärket Carema fått sig en törn i media märks inte direkt av på patienter och personal. God vård efter behov har högsta prioritet och fler och fler patienter söker sig hit. De frågetecken som finns handlar en hel del om landstingets regler, program och kontroller som i vissa fall upplevs som onödigt detaljstyrande och byråkratiska. God uppföljning är en självklarhet men det måste ske på ett sätt som inte hämmar kreativiteten och arbetslusten hos personalen.

Härligt inredda rum på Caremas vårdcentral

Annonser

Så ska fler unga välja vårdyrket

Intresset för att läsa vårdprogrammet på gymnasiet är svalt bland dagens unga. Med en allt större andel äldre i befolkningen är behovet stort kommande år av utbildad vårdpersonal. Därför ska regeringen nu utreda en särskild undersköterskeexamen samt en inriktning på vårdprogrammet mot sjuksköterska.

– Om hälso- och sjukvården inte är en tillräckligt attraktiv arbetsgivare påverkar det ungdomarnas val mycket mer än hur utbildningen är upplagd. Ändå tror jag att utbildningen kan målinriktas mer och göras mer attraktiv, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Valfriheten har funnits sedan tidigt 90-tal

I dag skriver Maria Dellham ett svar till Hans Jansson (V) i VLT ang. privatdriven vård:

Hans Jansson (V) erkänner i sin artikel den 15 augusti att de privata vårdcentralerna ger god vård. Ändå är han emot dem eftersom driftsformen inte passar hans vänsteragenda. Men om det nu är som Jansson påstår, att en majoritet av svenskarna inte vill ha privat vård, varför har då en majoritet av västmanlänningarna valt att lista sig vid just privatdrivna vårdcentraler?

Landstinget Västmanland har haft avtal med privatdrivna vårdcentraler sedan tidigt 1990-tal, och vi värnar en noggrann kvalitetsuppföljning. Jansson är snabb med att koppla missförhållanden inom vård och omsorg till driftsformen, men erkänner Jansson samma koppling när den privatdrivna vården får högst betyg i patientenkäter? Enligt Vårdindikatorn (2012) tycker sju av tio svenskar att det är viktigt att själva kunna välja. Att Jansson vill förbjuda dessa vårdcentraler tyder på en skev förankring både i verkligheten och hos patienterna.

 

Maria Dellham (M)
Oppositionsråd

 

Vad har Vänsterpartiet emot privata vårdcentraler?

Publicerad i VLT 10 augusti:

Hans Jansson och Vänsterpartiet angriper den privatdrivna sjukvården den 3 augusti. Återigen görs det på väldigt svaga grunder.

Man frågar sig om Hans Jansson, som är landstingsråd i Västmanland, har belägg för sina grova påståenden? Tycker Jansson att de 19 privata vårdcentralerna i Västmanland generellt är sämre än landstingets egna? Vad grundar han i så fall detta på? I de årliga patientenkäterna hamnar de privata i topp, men för Vänsterpartiet tycks det inte spela någon roll.

Med röda skygglappar för ögonen vill vänstern inte se att de över 130 000 patienter som är listade vid dessa vårdcentraler uppenbarligen tycker att privat driven vård fungerar. Det vore bättre om Hans Jansson och Vänsterpartiet lade sin energi på att få ordning på landstingets ekonomi i stället för att motarbeta fungerande verksamheter.

Maria Dellham (M)
Oppositionsråd

Enderborn till Mitt Hjärta

Nu är det klart att Kjell Enderborn går från Vårdvalsenheten i Landstinget Västmanland till en tjänst som utvecklingschef på Mitt Hjärta. Han kommer att ansvara för utvecklingen av vårdföretaget som driver Bergslagssjukhuset i Fagersta och en vårdcentral i Köping. Mitt Hjärta har även rekryterat Lennart Nyman som ny verksamhetschef.

Psykisk ohälsa stort problem i Västmanland

I dag skriver VLT att Västmanland har ovanligt många personer som lider av psykisk ohälsa. Förra året fick 6,5 procent diagnosen depression, ångest eller stress på vårdcentralen. Färre patienter får terapi än i andra län, i stället behandlar man med medicinering. Detta väcker viss kritik från Riksförbundet för social och mental hälsa.

Läs hela artikeln här.