Vården behöver bli mer rättvis

Tomas Högström skriver i VLT om hur vården behöver bli mer rättvis:

God vård bygger på en rättvis politik. Moderaterna arbetar för att stärka patientens ställning på en rad områden såsom rätt till vård i rimlig tid, rätt att välja vårdgivare och rätt att ställa krav på säkerhet och kompetens.

Möjligheten att själv välja vilken läkare eller vårdcentral man vill gå till ger människor ett större inflytande över sin situation. Vi vill utveckla Vårdval Västmanland så att man även ska kunna välja mellan fler vårdgivare inom specialistvården, för att på så sätt korta vårdköerna. Det är inte rättvist att västmanlänningar ska behöva vänta längre än hallänningar och stockholmare på vård.

Läs hela artikeln här.

Annonser

Besök på Röntgenkliniken

Under gårdagen besökte de moderata landstingspolitikerna Tomas Högström, Åsa Coenraads och Agneta Hesselager röntgenkliniken i Västerås.

Läs gärna Åsa Coenraads blogginlägg om besöket här.

Landstingsfullmäktige pågår

Nu är landstingsfullmäktige i full gång. Viktiga ärenden i dag är bland annat frågan om vård för papperslösa, inrättande av överviktsenhet samt införande av hälsocoacher på vårdcentraler.

Lite senare under eftermiddagen blir det även interpellationsdebatter. Då ställs de rödgröna till svars angående uppföljning av det handikappolitiska programmet och remisser som skrivits till privata vårdgivare utan avtal.

Följ sammanträdet via web-tv här.

Välbehövliga miljarder till life science

Publicerad i VLT 18/9:

Regeringen satsar nu 4 miljarder kronor på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges ställning som en framstående forskningsnation. Bland annat kommer en särskild satsning på life science-området att genomföras.

Totalt omfattar satsningen 11,5 miljarder åren 2013–2016. Forskning om infektioner, antibiotika, åldrande och hälsa är några prioriterade områden och det har stor betydelse för oss västmanlänningar.

För att säkra bästa möjliga sjukvård och en god utveckling i framtiden är regeringens reform helt avgörande. I Landstinget Västmanland jobbar man nu med att ta fram en innovationsstrategi. Den blir viktig som utgångspunkt för diskussionen om hur vi höjer kvaliteten på forskningen i länet och i förlängningen förbättrar sjukvården för medborgarna.

Tomas Högström (M)
Oppositionsråd

Min dag i ambulansen

 

Oppositionsrådet Maria Dellham berättar om sin praktikdag på ambulansen:

Jag anlände till ambulansstationen i Västerås 07.30 för att prova kläder och få information om andra praktiska detaljer. 08.00 samlas alla på stationen för avstämning och genomgång av dagens arbete.

Ambulanssjuksköterskorna Gunnar och Thomas var teamet jag fick åka med under hela dagen. Vi gick igenom checklistan – stämde av material och fyllde på där det fattades.
Vårt team hade Västerås och sjukhuset som utgångsläge. Det var med lite blandade känslor jag åkte till dagens besök. Man vet inte vad som kan hända när larmet går. Men med det mottagande och genomgången jag fick så försvann de tankarna snabbt. Jag tror att flertalet av oss har en bild hur det fungerar när larmet går och TV sätter en del av den bilden men verkligheten ser annorlunda ut.

Jag fick tillfälle i att lära mig mer om HLR: hjärt- och lungräddning. Fick även prova att göra det praktiskt. Några elever som läser vidare för att bl.a. bli ambulanssjuksköterskor – gjorde en genomgång av LUCAS hjärt- och lungräddaren. Det är en maskin som ger en jämn och stabil räddning. Det var mycket intressant att se hur gick till när den skulle användas.

Under dagen har både myter och sanningar bekräftats. Personalen var mycket professionella, effektiva samtidigt som de spred ett lugn omkring sig.
Vi har träffat på allt ifrån den gamla farbrorn som är närmare 100 år med hjärtproblem till trafikolyckan med blåljus med att vad det innebär.
Imponerande är ett intryck – professionellt ett annat och sammantaget ska vi vara stolta över vår personal på ambulansen.

Tack för en dag med intryck och som ger avtryck i mitt arbete som politiker.

Maria Dellham

Konserthuset 10 år

Nyligen firade Västerås Konserthus 10-årsjubileum med många sevärda föreställningar. Konserthuset är en del av Västmanlandsmusiken, som är ett kommunalförbund där både Västerås stad och Landstinget Västmanland ingår. Moderaternas representant för landstinget i styrelsen är Anita Westin-Brodd.