Landstingsalliansen säger nej till höjd skatt

Landstingsalliansens fyra partier Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna är eniga om att säga nej till det rödgröna förslaget om höjd landstingsskatt i Västmanland.

– Från Alliansens sida har vi varnat för att bristen på styrning och ledning äventyrar landstingets ekonomi, säger Tomas Högström (M) i en kommentar. Förslaget från de rödgröna bekräftar våra farhågor. I nuläget är inte en skattehöjning lösningen. Vi återkommer med våra förslag när vi analyserat den nya situationen och de rödgröna förslagen. Redan nu kan vi dock konstatera att några åtgärder för att komma tillrätta med de grundläggande problemen i landstinget inte redovisas, säger Tomas Högström.

– En skattehöjning drabbar i första hand de som lever på marginalen. Låginkomsttagare tvingas betala för att de rödgröna inte kan hantera ekonomin. Ett vårdbiträde med en lön på 20 000 kronor får nu 1200 kronor mindre i plånboken varje år, säger Helena Hagberg (FP).

– Det försämrar också länets konkurrenskraft. Många av länets kommuner har redan hög kommunalskatt och det här riskerar att avskräcka folk från att flytta till Västmanland, menar Centerpartiets oppositionsråd Birgitta Andersson.

– Alliansen vill ta ansvar för en bättre sjukvård och stabil ekonomi. Förslaget till skattehöjning visar tydligt att för att uppnå detta krävs ett maktskifte, säger Roy Cederbäck (KD).

Annonser

”De rödgröna styr och leder inte landstinget längre, de bara åker med”

Under dagen debatteras landstingets delårsrapport i fullmäktige. Bilden av landstingets ekonomi är dyster. Tomas Högström går till angrepp mot de rödgrönas sätt och hantera situationen:

”Resultaten av program och processer lyser med sin frånvaro, med undantag av några goda exempel och dessa förtjänar att lyftas fram. Men – vi har en högre kostnad per DRG-poäng för Västmnalands sjukhus än för andra sjukhus. Jag hittar en skrivning i rapporten som talar om att ”Detta kan tala för att det finns utrymme för effektiviseringar i verksamheten”. Från Alliansens sida har vi har gång efter annan redovisat förslag för att få balans i ekonomin. Jag hade trott att Denise Norström skulle redovisa förslag och idéer för att få balans i ekonomin. Men redovisningen var över de förslag som inte fanns. Man förlitar sig på det som gjorts. Och om det är så att man saknar idéer kan jag rekommendera att gå igenom de motioner och budgetförslag som Allianspartierna lagt fram i landstingsfullmäktige.

Om man låter processerna som sjösatts verka ut och inte har något att bidra med från den rödgröna sidan, så är det i praktiken en politisk walk-over och den rödgröna majoritet som ”styr och leder landstinget” höll jag på att säga men det är ju inte det ni gör utan ni åker bara med. Och vad händer då? Jo man höjer skatten. Vi vill ha svar på frågan: blir det skattehöjning eller inte? Och vi vill också att ni redovisar hur stor den skattehöjningen blir. Det är om inte annat en hederssak mot fullmäktige och mot vara verksamheter och framför allt mot våra uppdragsgivare; väljarna.

Vårdskador kostar landstinget 100 miljoner kronor – varje år

Under dagens landstingsfullmäktige håller Per Wetiz från Patientsäkerhetsteamet en presentation av arbetet mot vårdskador.

I Västmanland inträffar i genomsnitt 2900 vårdskador varje år. Det innebär 17900 extra vårdskador och att 90 personer avlider. Totalt kostar den bristande patientsäkerheten landstinget 100 miljoner kronor om året.

Mycket arbete görs i landstinget för att förbättra patientsäkerhetsarbetet och Alliansregeringen satsar 2 miljarder kronor på att öka patientsäkerheten åren 2011-2014.

Sveriges bästa bröstsjuksköterskor finns i Västerås

Bröstcancerföreningens riksorganisation har utsett Elisabeth Stolpe Rados och Eva Alm till Årets bröstsjukskösterskor. Motiveringen lyder ”Ett oerhört professionellt och säkert yrkesutövande som skapar öppenhet, trygghet och värme i mötet med bröstcancerbehandlade.” 

Eva och Elisabeth jobbar till vardags vid Västerås sjukhus och vi hälsar dem båda stort grattis till den fina utmärkelsen!

Falkland kritiserar uppföljning

Nu kritiserar Kerstin Falkland (M) uppföljningen av landstingets nya handikappolitiska program:

För ett år sedan antog landstingsfullmäktige en revidering av det handikappolitiska programmet, efter ett långt och intensivt arbete. Varje år ska alla verksamheter inom landstinget redovisa vad man gjort för att nå målen. Då kan man förvänta sig information och utbildning kring detta i hela vårt landsting, vilket inte har skett. Efter att ha varit i kontakt med handikapporganisationerna i länet är det tydligt att de instämmer i kritiken mot hur landstinget följer upp sina planer.

Läs artikeln i sin helhet här.

Kerstin Falkland är moderat ledamot i landstingsfullmäktige och sjukvårdsutskottet

Kommer de rödgröna att höja skatten?

I landstingets delårsrapport framstår läget i landstingets ekonomi som mycket bekymmersamt. Effekterna av pågående kostnadsdämpande åtgärder är marginella, skriver man. Den landstingsdrivna primärvården går mot ett stort underskott och ser ut att förbruka hela sitt egna kapital. Dessutom lånar landstinget för att klara finansieringen av investeringar och fler lån är att vänta.

I några av våra närliggande landsting, senast Sörmland, har man aviserat skattehöjningar. Vi tror att oavsett vilka partier som styr är en skattehöjning i detta läge fel väg att gå och blir en ursäkt för att slippa ta ansvar för ekonomin. Våra medarbetare känner ofta att det saknas resurser i vården, men om vi inte har kontroll över ekonomin kommer en skattehöjning snabbt att ätas upp och problemen kvarstå.

Vi kräver nu besked från Denise Norström (S), Juha Rundgren (V) och Lars Flodin (MP): Planerar ni för en skattehöjning i Landstinget Västmanland?

Läs hela artikeln här.

Svik inte överviktspatienterna!

I dagens VLT skriver Maria Dellham om hanteringen av förslaget om överviktsenhet:

Vi tror att det behövs fler lösningar än bara operationer med de eventuella konsekvenser som det kan få i framtiden. Många som remitteras till överviktsoperation får inte heller opereras av olika skäl. Vart kan dessa patienter vända sig? I dagsläget finns inget bra svar. Därför vill vi moderater inrätta en överviktsenhet.

Där finns möjlighet till utveckling av nya metoder och att samla specialistkompetens, där man som patient ges möjlighet till individuella behandlingsplaner. Genom att både stödja och avlasta vårdcentralerna, ta hand om utredningar inför överviktsoperation samt följa upp patienter efter operation skapar vi en hållbar enhet som motsvarar de behov som finns.

Läs hela artikeln här.