God jul!

Moderata landstingsgruppen i Västmanland tar tillfället i akt och önskar alla bloggläsare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

tomte

Annonser

Operationsavdelningen årets hygienföredöme

Stort grattis till Operationsavdelningen i Västerås som utsetts till Årets hygienföredöme!

Motiveringen löd: ”Avdelningen har skapat en välfungerande hygiengrupp som får tid och support av cheferna att arbeta med hygienfrågor och implementera varaktiga hygienförbättringar på avdelningen”.

MOFFA permamenteras

2009 gav Alliansen i Landstinget Västmanland landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för mobil läkare i Västmanland. 2010 startade försöksverksamheten. Det har varit en lyckad satsning som gett ökad service till medborgarna. Under kvällar, nätter och helger när vårcentralerna är stängda kan det mobila läkarteamet åka hem till äldre och multisjuka som behöver hjälp. Nu i december 2012 permamenteras förslaget.

Så kan Västmanland bli ett miljövänligt landsting

Publicerad i Bergslagsbladet 12/12:

Nyligen släppte Sverige kommuner och landsting en rapport där man jämför landstingens miljöarbete. Den visar att Västmanland har mer att göra för att bli bäst och vi moderater vill se ett ännu miljövänligare landsting. Under 2008 då Alliansen styrde fastställde landstingets miljöpolitiska program för åren 2008-2012.

Programmet har fått stort genomslag i hela landstinget. Nu finns ett miljömedvetande inom allt ifrån avfallshantering, energianvändning, kemikalier och kemiska produkter, till livsmedel, läkemedel, transporter, upphandling och utbildning.

Arbetet ska nu fortsätta med ett nytt miljöprogram. Det är angeläget att vi fokuserar på att vara resurseffektiva, öka återvinningen av avfall och skapar ett kretsloppstänkande när det gäller användning av varor och tjänster. Klimatfrågan är fortsatt viktig med fokus på energieffektivisering, att minska vårdens utsläpp av lustgas med 90%, öka användningen av fordon som drivs med el och biogas samt att öka resandet inom kollektivtrafiken. Vi ska också lägga stor vikt vid hälsofrämjande miljöarbete genom minskade utsläpp av farliga ämnen i vatten och luft, minskade luftföroreningar, minskat buller samt ökad mängd ekologiska livsmedel.

Landstingets miljöarbete ska vara något som ständigt är närvarande i alla våra verksamheter. Alla landstingets anställda måste känna engagemang och delaktighet i miljöarbetet för att det ska fungera. Däremot är vi tveksamma till om landstinget ska köpa en dyr miljöcertifiering. Ekonomin är hårt ansträngd, och vi menar att landstinget kan öka sina ambitioner på miljöområdet utan att behöva köpa en särskild stämpel för att visa detta. Ett starkt engagemang underifrån är grunden till ett framgångsrikt miljöarbete.

Hans Strandlund
Maria Dellham
Oppositionsråd (M)

Förbättra landstingets kommunikation med unga

I dag skriver Mathias Goldkuhl i Bergslagsbladet om landstingets kommunikation för unga:

SANYO DIGITAL CAMERA

Många ungdomar känner sig i dag ganska främmande för vad landstinget är, vad landstinget gör och hur man får kontakt på bästa sätt. Därför skulle landstinget tjäna på att utarbeta en särskild kommunikationsstrategi för unga. Exempelvis skulle man kunna ha en flik som heter ”ung” i menyn där man kan samla information som särskilt berör unga. En sådan finns bland annat på Landstinget i Kalmars hemsida.

Landstinget har nyligen tagit fram en strategi för sociala medier. Frågan är om man nu även ser möjligheterna att nå ut i dessa. I dag har landstinget ingen hemsida anpassad för mobilen, ingen Facebooksida eller något Twitterkonto. Man måste inte heller ha allt, men någonstans bör man möta upp det behov av information som finns.

När jag föreslagit detta i landstingsfullmäktige har jag fått en rad märkliga svar från ansvarigt IT-landstingsråd, vänsterpartisten Juha Rundgren. Bland annat säger han och de rödgröna i svaret på mitt förslag att ”det svårt att definiera målgruppen unga på samma sätt som det är svårt att definiera äldre som en målgrupp”.

Jag vet inte om det bara är de rödgröna som har svårt att definiera dessa målgrupper, men det är svårt att ta det som ett seriöst argument till att avslå förslaget. Landstinget använder sig frekvent av begreppen ”unga” och ”äldre”, vi talar ofta om ”äldre multisjuka”, ”äldrehälsa” och ungas psykiska ohälsa. Det är självklart att olika åldersgrupper har olika sjukdomar och behov av rådgivning.

En annan märklig formulering i motionssvaret lyder: ”Landstinget följer utvecklingen av kommunikationskanaler, en utveckling som går mycket snabbt. Att som offentlig organisation hänga med i denna utveckling är inte helt enkelt, då det kräver tydlighet både internt och externt.”

Det är svårt att inte tolka detta som ett uttryck för att landstinget betraktar sig själva som tämligen otidsenliga och otydliga i grunden. Är en snabb utveckling inom ett område verkligen ett argument för att inte hänga med? Att kräva tydlighet externt och internt borde väl vara en självklarhet inom alla landstingets områden? Svaret visar tydligt att landstinget definitivt behöver rannsaka sig själva och jobba upp sin förmåga att kommunicera med unga. En särskild strategi för detta är en god början. Landstingets politiker och tjänstemän har hög medelålder, men med rätt åtgärder kan Landstinget Västmanland bli ett föredöme på området.

Mathias Goldkuhl (M)
Ung ledamot i landstingsfullmäktige

Nu krävs krafttag mot övervikten!

I dag skriver Maria Dellham i Västerås tidning om att krafttag behövs mot övervikten i länet.

Maria2012

Undersökningen Liv och hälsa ung 2012 visar att att antalet överviktiga eller feta pojkar i årskurs nio har ökat rejält. 2004 var 17,6 procent överviktiga eller feta och i år är motsvarande siffra 25,4 procent. Ökningen som innebär att var fjärde pojke i årskurs nio är överviktig oroar och kräver åtgärder. Som moderat landstingspolitiker är det frustrerande att de rödgröna sätter all sin tilltro till nya hälsocenter och inte tar fasta på vårt förslag om en överviktsenhet. På en specialiserad enhet kan vi samla kompetens, utveckling av nya metoder som fungerar som en fast punkt så att samtliga sjukvårdsanställda vet att där erbjuds hjälp för överviktiga.

Tidiga insatser är viktiga och ska stärkas – från BVC till samarbetet med skola och idrottsrörelsen är särskilt viktig när det gäller unga.

Maria Dellham (M)
Oppositionsråd