Moderaterna ska granska landstingets byråkrati

Moderaterna kommer under det kommande året att granska landstingets byråkrati i jakt på förslag för att minska onödiga kostnader.

–         Det är vanligt att medborgare tycker att vi borde spara in på administration snarare än sjukvård. Även om vi aldrig satsat så mycket pengar på vården som nu är det dags att granska vår byråkrati inifrån. Vi kommer att titta på allt ifrån dyra konsultrapporter till politikers pensionsvillkor, säger Tomas Högström, gruppledare för Moderaterna i landstinget.

– Vår granskning ska sedan utmynna i en rapport med förslag till förbättringar. Allra först har vi valt att ta oss an kostnaderna för att skicka ut pappershandlingar till politiker. På ett år kostar det skattebetalarna 325 000 kronor med kopiering och porto, trots att i stort sett samtliga förtroendevalda är uppkopplade och använder e-post, iPad och andra digitala verktyg dagligen, säger Tomas Högström.

Har du tips på något onödigt slöseri inom landstinget? Hör av dig till oss genom att maila till vartlandsting@gmail.com
Du kan självklart vara anonym!

byråkrati

Annonser

Näst bäst intensivvård i Västerås

Västmanlands sjukhus Västerås utsågs nyligen till näst bästa sjukhus i klassen ”Intensivvård, mellanstora sjukhus”. Utmärkelsen baseras på Dagens medicins genomgång av landets sjukhus.

Bedömningen har grundats på uppgifter från nationella register som exempelvis Öppna jämförelser och mätningar av vårdrelaterade infektioner och följsamhet till hygienregler.

Ett stort grattis till Intensivvårdsavdelningen på Västerås sjukhus!

silvermedalj

Besök på Folktandvården Vallby

Moderaternas oppositionsråd Tomas Högström och Maria Dellham besökte nyligen Folktandvårdens klinik på Vallby i Västerås. Det var ett givande möte där personalen fick berätta om sin arbetssituation. Kliniken på Vallby tar emot många barn, ofta från socioekonomiskt svaga familjer, vilket förstås är en utmaning.

Bolagiseringen av Folktandvården, vilket genomfördes under förra mandatperioden under ledning av Alliansen, upplevs som positiv. Man har bättre koll på vad saker kostar numera, säger man.

Tack Folktandvården Vallby med personal för ett mycket intressant besök!

FTVTomas

FTV1

FTV2

Alliansen välkomnar besked om länsstyrelser

Regeringens utredare Mats Sjöstrand har föreslagit en ny statlig indelning där länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala slås samman. Landstingsalliansens fyra partier Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill nu att landstinget övertar vissa regionalpolitiska åtaganden från länsstyrelsen.

– Vi välkomnar indelningen som är helt i linje med det förslag som vi drivit under flera år, samtidigt som vi får ett definitivt avslut på andra mindre genomtänkta förslag som bland annat de rödgröna i Landstinget Västmanland fört fram, säger allianspartiernas gruppledare Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Roy Cederbäck (KD) i en kommentar.

– Alliansen vill också att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Vi vill slå vakt om de västmanländska intressena i den nya situation som nu uppstår och därför bör vissa statliga uppgifter flyttas ner till lokal nivå. Landstingets ansökan om att flytta det regionala utvecklingsansvaret bör behandlas så snart som möjligt.

25 000 västmanlänningar saknar läkare

I dag skriver Tomas Högström och Maria Dellham på VLT:s debattsida om läkarbristen vid vårdcentralerna inom landstinget.

Vård 1 Foto Ulrika Vendelbo

En av våra absolut största utmaningar inom landstinget de kommande åren är tillgången till läkare, framför allt allmänspecialister i primärvården. Under de många besök vi har gjort ute på vårdcentralerna i länet har den bilden bekräftats.

Avsaknaden av fasta läkare oroar både verksamhetchefer och patienter. Att varje gång man besöker vårdcentralen träffa en ny läkare skapar otrygghet. I dag fattas det 27 läkare i primärvården. Det innebär att 25 000 västman-länningar saknar fast läkarkontakt. Det är naturligtvis allvarligt.

Läs hela artikeln här.

Moderaterna vill ge företagsläkare remissrätt

Moderaterna i Landstinget Västmanland föreslår nu att företagsläkare ska kunna remittera direkt till specialistvården, något som i dagsläget inte är möjligt.

–                Det är ett onödigt krångligt system vi har i dag när företagsläkare gör hälsoundersökningar men inte kan remittera direkt till rätt vårdnivå, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

–                Vi har tidigare föreslagit remissfrihet i hela landstinget, något som Socialdemokraterna sagt nej till. Nu vill vi ge företagsläkarna remissrätt som ett första steg. I dag måste de först hänvisa patienten till vårdcentralen innan man kan få remiss till specialistvård. Detta gäller även landstingets egen företagshälsovård. Vi och flera företagsläkare vi talat med tycker att vi kan göra detta enklare, men Socialdemokraterna verkar värna systemet framför patienten, säger Tomas Högström.