Landstinget försöker sätta munkavle på personalen

Moderaterna i Landstinget Västmanland har meddelat att de avser att genomföra en enkät till anställda i Landstinget Västmanland under april månad. När landstingets stabstjänstemän och de rödgröna partierna i landstinget fick veta detta försökte de stoppa initiativet.

– Man har försökt sätta munkavle på personalen genom att ta upp vår enkät som ett ärende i landstingsstyrelsen där man bestämt avvisar vårt initiativ, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

– Det är anmärkningsvärt att man försöker hindra oss från att fråga vad personalen tycker om landstinget. Vi har inte bara vår fulla rätt att fråga personalen om deras åsikter, vi tycker dessutom att det är en väldigt viktig del i vårt politiska arbete. Därför kommer vi att fullfölja vår idé om att ta del av personalens åsikter via en webbenkät, säger Tomas Högström.

Här kan du lyssna på en radiodebatt mellan Tomas Högström (M) och Denise Norström (S) om personalenkäten.

 

Annonser

Kampanj för remissfrihet

Idag har Alliansen lanserat sin kampanj för remissfrihet.

Representanter från de fyra Allianspartierna delade ut flygblad på stan i Västerås.

remisskampanj

remissblad

 

 

Dags att minska landstingets byråkrati

En sjuksköterska i Västmanland betalar i genomsnitt runt 30 000 kronor i landstingsskatt varje år. För oss moderater är det viktigt att alla skattepengar går dit de behövs mest, nämligen till sjukvård. Tyvärr vet vi att så inte alltid är fallet. Allt för mycket pengar rinner iväg genom onödiga kostnader. Därför har vi inlett en granskning av vad landstingets skattepengar egentligen går till. Vi fokuserar på byråkrati och administration. Hittills har vi föreslagit att alla pappershandlingar till politiker ska skickas ut elektroniskt i stället för i pappersform vilket sparar både pengar och är snällare mot miljön. Den åtgärden skulle leda till att landstinget sparar upp till 325 000 kronor per år. Nu vill vi gå vidare med att föreslå att lönebeskeden till all personal ska skickas ut elektroniskt. Landstinget Västmanland har ca 6000 anställda och material samt distribution för 6000 lönebesked via brev är inte gratis. Enligt våra beräkningar skulle det innebära att landstinget skulle spara ett par miljoner kronor om året. Många företag, kommuner och banker har redan genomfört förslaget och på så sett sparat en massa pengar som kan läggas på annat. Det är dags för Landstinget Västmanland att ta efter. Varje skattekrona är viktig.

Tomas Högström (M)
Oppositionsråd

tomas_hel

Besök på Medicinsk Röntgen AB

I dag har oppositionsrådet Maria Dellham (M) besökt Medicinsk Röntgen AB på Eriksborg i Västerås, en av få röntgenmottagningar i Sverige som drivs privat. Verksamheten kännetecknas av korta väntetider och man får mycket höga betyg i de enkäter som gjorts bland remittenter.

Den största fördelen med att jobba privat är att beslutsvägarna blir kortare och man har mer inflytande över verksamheten, tyckte de anställda. Dock är det viktigt att landstinget tänker långsiktigt kring avtal och annat, för att kunna driva en så bra verksamhet som möjligt.

Image

 

Image

Välkommet besked om Sala sjukhus

De tomma lokalerna i lasarettsbyggnaden är kostsamt för landstinget och något som oroat många Salabor. Det är därför glädjande att det nu planeras ett nytt sjukhus i Sala och att den gamla sjukhusbyggnaden kan komma att omvandlas till bostäder.

sala2  De moderata oppositionsråden Maria Dellham och Tomas Högström under ett besök på Sala sjukhus