Osäkert om ny ambulansstation i Köping

Landstingsstyrelsen har fattat beslut om att den nya ambulansstationen ska ligga på området Majaskeka söder om Köping. Platsen valdes ut eftersom det är det ställe där man på kortast tid beräknas kunna nå så många som möjligt i den aktuella länsdelen.

Det är dock osäkert om beslutet kan genomföras, i dagens Bergslagsbladet uttalar sig markägaren till den aktuella platsen som ogärna vill sälja sin mark. Alliansen har under ärendets gång ställt frågor om alternativa platser utan att få ordentliga svar.

ambulans1

Annonser

Besök på sjukhusets städenhet

Oppositionsrådet Maria Dellham (M) har besökt städenheten på Västerås sjukhus.

– Städpersonalen har en nyckelfunktion på sjukhuset, att vi upprätthåller en god hygien är otroligt viktigt, inte minst för patientsäkerheten.

Städpersonalen berättar om det goda samarbetet med vårdpersonalen, ”vårt landsting har ett unikt samarbete vill jag påstå, med tydliga regler och rutiner som är lätta att förändra.”

På Städenheten jobbar 80 personer, varav 2 är män. Till sommarjobben har man haft hela 293 sökande, och personalomsättningen är generellt sett låg.

”Det bästa med jobbet är friheten, och att få träffa folk”.

Image

Trångt på onkologens dagvårdsavdelning

I dag har Hans Strandlund, oppositionsråd för Moderaterna, besökt onkologklinikens dagvårdsavdelning på Västerås sjukhus.

– Det är en trivsam och välfungerande avdelning utan väntetider, men man är väldigt trångbodda. När avdelningen inrättades var antalet patienter här mycket lägre. Idag finns så många fler behandlingsmöjligheter jämfört med tidigare. Det har skett en enorm ökning av antalet patienter och vi behandlar folk högre upp i åldrarna. Av de som föds idag kommer hälften att få cancer. Detta har fått till följd att lokalerna har blivit alldeles för små och det måste man göra något åt, konstaterar Hans.

Cancervården i Västmanland håller mycket hög kvalitet i olika jämförelser. Patienterna är också väldigt pålästa numera jämfört med förr, de söker på nätet efter den senaste informationen.I samtal med personal på kliniken framkom det även att fler läkare behövs, jämfört med andra landsting har vi få läkare i förhållande till hur mycket vård som produceras.

onkologen

onkologen2 På bilden syns en av de provisoriska arbetsplatser som man tvingats upprätta på grund av trångboddheten.