Rapport från landstingsfullmäktige

Under septemberfullmäktige introducerades det nya digitala voteringssystemet för ledamöterna. Samtidigt fick ledamöterna varsin Ipad som ska ersätta pappershandlingarna. Landstinget Västmanland är första landsting i Sverige med att helt övergå till Ipads i både fullmäktige och landstingsstyrelsen. Detta som ett resultat av motioner från Allianspartierna.

Sammanträdet inleddes med utdelning av kulturstipendier och en exposé över landstingets historia med anledning av att vi just nu firar 150-årsjubileum. Därefter tog debatten om regionfrågan vid. ”Det har vilat något religiöst över frågan, många har uttryckt sig om att allt kommer att bli så mycket bättre och smidigare bara vi bildar region. Nu har det skett en viss tillnyktring och vi har insett att vi kommit långt i vårt landsting även utan att bilda region” inledde M-gruppledaren Tomas Högström.

Samtliga partier stod bakom förslaget om att Västmanland ska ansöka om att bilda egen region. Moderaterna la ett tilläggsyrkande om att näringslivsfrågorna ska hanteras i ett bolag ägt av kommuner och landsting gemensamt. Inget annat parti stödde yrkandet.

Under ledamöternas frågestund frågade Johan Widén från Sala varför det fortfarande syns på kontoutdraget vilken sjukhusavdelning eller mottagning man besökt. Integriteten som patient värnas inte, menade Widén. När Widén lyfte frågan för över ett år sedan lovade Denise Norström (S) att genast ändra på detta, men inget har hänt. Denise Norström fick nu göra en pudel och medge att de inte vidtagit några åtgärder, men Norström skulle nu se till att det blev ändring.

Agneta Hesselager ställde en interpellation om hyrläkarberoendet, där landstingsrådet Kenneth Östberg (S) blev svarslös på följdfrågorna. Maria Dellham interpellerade om landstingets kontanthantering där frågan gällde hur landstinget hanterar domen i kammarrätten som tvingar landstinget att acceptera kontanter igen.

Pia Edstam interpellerade angående remisstvånget på akuten. Socialdemokraterna har tidigare sagt att systemet ska avskaffas, och Denise Norström medgav i debatten att remisskravet inte fungerar i praktiken, ändå ville man inte ställa upp på att införa remissfrihet – något som Moderaterna tidigare motionerat om.

agneta

Annonser

Landstingets dag 2013

Igår gick Landstingets dag 2013 av stapeln på Culturen i Västerås.

Landstingets dag är ett moderat förslag som genomfördes första gången 2010. Nu var det dags igen, och inleddes med att förtjänta medarbetare premierades på fredagen. På lördagen var fokus på medborgarna som kunde ta del av seminarier om allt från sömnapné till tandvård och träffa politiker och tjänstemän.

Nedan syns delar av moderata landstingsgruppen som fanns på plats.

Coenraads och Dellham: Satsa tidigare mot övervikt

Åsa Coenraads, riksdagsledamot, och Maria Dellham, oppositionsråd, skriver i VLT om överviktsproblematiken:

Nya Moderaterna föreslår bland annat att skolor inför idrott och rörelse i schemat i större utsträckning än i dag. Det kan handla om allt från idrott till gemensamma utomhusaktiviteter och liknande. En bra riktlinje är en timmes schemalagd rörelse om dagen.

 

Läs hela artikeln här.