Sjukhusets ekonomi blöder

Den rödgröna politiska ledningen för Landstinget Västmanland har misslyckats med att reducera det prognostiserade underskott för Västmanlands Sjukhus på 130 miljoner kronor. Denna prognos redovisades i landstingets delårsrapport vid utgången av augusti 2013.

Vid landstingsmötet den 20 november svarade Denise Norström (S) att prognosen inte förändrats vid utgången av oktober. Två månader med total avsaknad av kontroll.

Detta tyder på ett svagt ledarskap hos den rödgröna landstingsmajoriteten. Det finns ett flertal åtgärder presenterade i planer och programarbete som alla har i uppgift att få sjukhusets ekonomi i balans.

Vi kan inte se några effekter av detta arbete och medborgarna bör noga överväga detta vid valet 2014. Även om landstinget som helhet går mot överskott, är det allvarligt att man inte får bukt med sjukhusets blödande ekonomi.

Gunnar Björnstad (M)
Ledamot, landstingsfullmäktige

Annonser