Premiär för valkampanj med M-bulansen

Just nu genomför Moderaterna i Landstinget Västmanland en kampanjturne´i länet. Med oss har vi vår nya kampanj-ambulans; M-bulansen. Detta är ett avstamp för vår valrörelse.

I eftermiddag finns vi Hammartorget i Hallstahammar, kom gärna förbi på en kopp kaffe och prata sjukvård.

Image

Annonser

Praktikdag på Vårdadministrativa enheten i Köping

Igår gjorde jag en praktikdag på Vårdadministrativa avdelningen på Köpings Sjukhus. En väldigt givande dag! Jag möttes upp av avdelningschefen Elisabeth som började med att ge en bild av uppdelningen av arbetet på avdelningen. Innan mitt besök hade jag en bild över vad medicinska sekreterares arbetsuppgifter var., men tänk så mycket mer det är…

En av medarbetarna visade praktiskt hur det ser ut när hon arbetar i journalsystemet Cosmic. Det var spännande att se vikten av resultatet och hur det fungerar, från det att läkaren dikterar och fram till att diagnosen skrivs. Framför allt vikten av att rätt diagnos skrivs och vad konsekvensen blir när man skriver fel diagnos. De diagnoser, koder och övrig dokumentation som skrivs in i våra journaler ligger till grund för det som kallas för Öppna Jämförelser och nationella kvalitetsregister, som används för att jämföra kvaliteten i vården mellan landsting och sjukhus i Sverige.  Det är redovisningar som både vi i politiken använder oss av i de frågor vi driver och givetvis också personalen i sin planering av arbetet.

Det är oerhört viktigt att samarbetet fungerar mellan läkare och medicinska sekreterare, dels att man utbyter erfarenheter men även att personalen får möjlighet att fortbilda sig.

Tack Vårdadministrativa enheten för att jag fick besöka er!

Maria Dellham, oppositionsråd

Image

Image

Moderaterna kräver snabbare vård

SVT har rapporterat om den ojämlika vården med långa väntetider för vissa typer av canceroperationer.

Nu reagerar Moderaterna i Landstinget Västmanland på vårdköerna:

– Det är oacceptabelt att behöva vänta i månader för en canceroperation. Att få bort vårdköerna ska ha högsta prioritet. Det är bra att man lyckats korta dem i Västmanland, men vi vill göra mer, säger oppositionsrådet Tomas Högström (M).

– Bland annat vill vi införa remissfrihet till specialisvården, så att man direkt ska kunna vända sig till en specialistläkare. Dessutom vill vi inrätta ett vårdgarantikontor för att avlasta läkarna från administrativt arbete, samt införa patientlotsar som hjälper patienterna rätt. De rödgröna partierna i landstinget har hittills avvisat våra förslag vilket missgynnar patienterna.

Läs mer här.

Besök på Radiofysik och Röntgenteknik

I veckan har oppositionsråden Tomas Högström och Maria Dellham besökt Radiofysik och Röntgenteknik på Västerås sjukhus. Här arbetar tolv personer med röntgendiagnostik, nuklearmedicin och strålbehandling. De är även delaktiga i landstingets katastrofberedskap för radiologiska/nukleära händelser. Här jobbar man med toppmodern utrustning. Enheten är under omstrukturering vilket oroar personalen, något som Moderaterna kommer att följa upp.

Landstingsalliansen oroas av regelkrångel

Det faktum att MittHjärta sålt vårdcentralen i Köping på grund av för stelbenta regler oroar Landstingsalliansen.

–         Det är naturligtvis bra att vårdcentralen blir kvar och vi hoppas att Achima Care ska kunna driva vårdcentralen på ett bra sätt. Men det är oroande att MittHjärta säljer vårdcentralen just av den anledningen att det är för stelbenta regler inom primärvården i Västmanland. De rödgröna partierna har infört alltför snäva mallar för hur verksamheten ska bedrivas, vilket ökar administrationen och hämmar våra entreprenörer. Poängen med att tillåta privata alternativ är ju att de ska kunna utveckla just alternativa lösningar. I slutändan är det patienterna som förlorar på de rödgrönas politik, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Roy Cederbäck (KD) i en kommentar.