Besök på Sjukhusbiblioteket

Förra veckan besökte jag sjukhusbiblioteket i Västerås och det var en helt ny outforskad värld som öppnade sig.

biblioteket

Jag möttes upp av resultatenhetschefen Mona samt övrig personal. Biblioteket ska finnas till för personal, studenter, patienter och anhöriga. Sjukhusbiblioteket erbjuder service till landstinget i hela länet och är en plats för möten, arbete och avkoppling. I och med att vardagen kantas av datorer och internet har bibliotekets arbetsätt förändrats över tid. Man har speciella uppkopplingar riktade till studenter för att söka information i sina studier men även datorer tillgängliga för övriga besökare.

Idag så går man inte omkring med vagn på avdelningarna och erbjuder utlåning då antalet vårddagar per patient har minskat. Idag erbjuder man en tjänst som kallas ”Ring så kommer vi”. Så kallade fjärrlån finns också. Antal lån / år är 19.000 st.

Det största delen i verksamheten är riktad till personal i form av utbildning i att använda och hitta i databaser. Undervisningen sker i grupp och individuellt. En annan del i bibliotekets arbete är att något som kallas för artikeluttag – artiklar som läkare, sköterskor och ST-AT-läkare använder sig av. Man beställer artiklar som man behöver i sitt dagliga arbete, studier m.m. och sköter även administrationen av alla tidskrifter som finns i landstinget.

Jobbar även tillsammans med VKL kallas för – Socialtjänstbiblioteket. De riktar sig till personal i kommuner och landsting som främst de som berör vård. Det har fallit väl ut och där man får tillfälle att träffas över ”gränserna”.

Tack sjukhusbiblioteket för ett mycket givande besök, jag kommer att hålla mig informerad om vad som händer och om inte annat så återvänder jag snart för att låna böcker.

Maria Dellham

Oppositionsråd (M)

Annonser