Besök på Transportenheten

En av landstingets verksamheter som inte uppmärksammas så ofta från politiskt håll är Transportenheten.

Moderaternas oppositionsråd Maria Dellham tog tillfället att besöka Transport för att lära sig mer om deras verksamhet och fick bland annat se den nya miljöstationen, som förbättrat avfallshanteringen avsevärt. På bilden nedan syns medarbetare som tillsammans jobbat 89 år i Landstinget Västmanland!

transporttransport2

Annonser

Var står (S) i frågan om remisstvång?

Tomas Högström ställer S till svars om remisstvånget:

Det vore välkommet om Socialdemokraterna ansluter sig till det moderata förslaget om ett remissfritt landsting. Men först och främst bör de reda ut internt var de faktiskt står i frågan. Väljarna förtjänar tydliga besked, det har Socialdemokraterna i Landstinget Västmanland hittills inte lyckats ge.

 

Läs hela artikeln här.

Våga ta debatten om sjukhusets framtid

Västerås sjukhus står inför stora utmaningar. Under de närmaste 5-10 åren genomförs stora strukturella förändringar i vårdutbudet i Mälardalen såväl inom landstinget som mellan våra landsting. Det är därför viktigt att vi är tydliga med vad vi vill med sjukhusvården i Västmanland.

Tyvärr saknas i dag visioner och fram- förhållning. Vardagen tar stor plats, men det får inte innebära att man duckar för framtidens utmaningar.

År 2009 erbjöd jag i min dåvarande roll om landstingsstyrelsens ordförande verksamheten vid sjuk-huset möjligheten att införskaffa en kirurgrobot. Detta som ett led i en strategisk satsning att positionera vår verksamhet inför en framtida utveckling med mer robotstöd vid ingrepp.

I vanlig ordning tog det lång tid men så kom det förvånande beskedet: verksamheten tackade nej. Då fanns några enstaka kirurgrobotar i landet.

I dag finns över 20 stycken och nu vill sjukhusverksamheten ha en kirurgrobot trots allt. Det är för mig ett senkommet besked men trots det välkommet.

Vilken väg vi ska gå? I dag spretar det åt olika håll. De enskilda delarna och nuet diskuteras, vårdplatser, operationssalar, löner, tjänster, flytta in och ut vård och behandlingar.

Det senaste exemplet är behovsstudien inför investeringarna i nytt operationshus. Tyvärr diskuteras inte helheten och vad vården i Västmanland ska erbjuda om 15-20 år.

Framtiden handlar bland annat om vilka spets- områden ska sjukhuset ha. Det innebär att vi inom några områden, 2-3 stycken, erbjuder vård motsvarande högspecialicerad vård.

Vi är ledande i landet på några områden, då är det dessa vi ska satsa på och växa i avsikt att vara förstahandsval för de patienter som behöver denna typ av vård.

Samtidigt som vi också ska vara förstahandsval för de landsting och vårdgivare som efterfrågar vår kompetens.

Tomas Högström (M)
Oppositsionråd