Moderaterna presenterar vallöften inför landstingsvalet

Moderaterna i Västmanland har fastställt sitt handlingsprogram inför landstingsvalet. Gruppledaren Tomas Högström lyfter fram tre särskilt viktiga frågor som partiet går till val på:

–      För att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes vill Moderaterna erbjuda alla 40- och 50-åringar i Västmanland en avgiftsfri hälsoundersökning och ett hälsosamtal.

–      Vi lovar också att patienter som får vänta längre på vård än vad vårdgarantin medger ska slippa betala patientavgift.

–      Det tredje skarpa löftet från vår sida handlar om att öka möjligheterna till lönekarriär för landstingets anställda. Lönespridningen ska öka och sjuksköterskor och andra yrkesgrupper ska ges individuella löner baserade på erfarenhet, kompetens och prestationer, säger Tomas Högström, gruppledare och oppositionsråd för Moderaterna i landstinget.

Läs handlingsprogrammet i sin helhet: Landstingspolitiskt_handlingsprogram

Annonser