Läs nya numret av Vårt landsting

I det nya numret av ”Vårt landsting” kan du bland annat läsa om satsningar på personalens löner, en intervju med Jenny Landernäs, ett besök på Transportenheten med mera.

Läs tidningen här: VårtLandstingNummer2_2014_

Annonser

Besök på ortopedklinikens rehabenhet

I dag har Moderaternas oppositionsråd Maria Dellham besökt ortopedklinikens rehabenhet vid Västerås sjukhus.

Intressant att lära sig mer om fysioterpeuter/sjukgymnasters vardag. På enheten arbetar man specialiserat och har lyckats avlasta läkarna från arbetsuppgifter, som exempelvis bedömningar av ryggpatienter, vilket gett mycket gott resultat och nöjda patienter.

rehabenheten

Vallöften från Alliansen i Landstinget Västmanland

Lönesatsning på 22 miljoner kronor samt nio miljoner kronor på fortbildning av sjukvårdspersonal

Alliansen avsätter 22 miljoner kronor till särskilda lönesatsningar för vårdpersonalen, utifrån  principen att fler ska göra lönekarriär. I uppdraget ingår att undersöka förutsättningarna och intresse för alternativa ersättningsformer i samband med löneförhandlingar. Alliansen satsar även två respektive sju miljoner kronor för fortbildning och kompetensutveckling av läkare och sjuksköterskor inom primärvården respektive sjukhusvården.

 

Nyanlända ska snabbare få jobb inom vården

Ett omvittnat problem är svårigheterna att snabbt integrera nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller särskilt de med erfarenhet och examina inom hälso- och sjukvårdsområdet. Alliansen föreslår att landstinget tar initiativ i ett projekt tillsammans med Migrationsverket, Mälardalens högskola och länets Vård- och omsorgscollege med syftet att nyanlända snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden. För landstingets del handlar det om att identifiera de med examina inom hälso- och sjukvård, korta integrationstiden, individanpassa utbildning i svenska språket samt korta valideringstiderna. Vi ser det som en betydelsefull del i att långsiktigt trygga landstingets personalbehov. Fem miljoner kronor avsätts för projektet.

 

Lättambulanser

Alliansen föreslår att landstinget införskaffar lättvårdsambulanser för prehospitala körningar. Lättvårdsambulanser är ett mellanting mellan en sjuktransport och en ambulans. Den bemannas med en sjuksköterska och har en bårplats och fyra sittplatser. Enligt statistik från Nysam är kostnaden en tredjedel jämfört med vanlig ambulans. Lättambulans är infört i Kronobergs län med goda resultat.