Moderaterna ifrågasätter elsanerade rum på Västerås sjukhus

På Västerås sjukhus har man elsanerat ett rum på den medicinska akutvårdsavdelningen. Detta för att tillmötesgå patienter som upplever sig vara elöverkänsliga. Något som Moderaterna i landstinget nu ifrågasätter.

– Det finns inte några studier som belägger att elsanerade rum på sjukhus är till hjälp för de som upplever att de besväras av elöverkänslighet.  Det kan tvärtom sända ut fel signaler om man tillmötesgår en påhittad diagnos, och det kan få till följd att fler tror sig lida av elallergi, säger Stephanie Bruksgård, ledamot i landstingsfullmäktige och undersköterska.

– Jag har ställt en interpellation till den rödgröna landstingsledningen där jag vill ha svar på om de anser att detta är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet. Skattepengar ska inte användas till behandlingsmetoder som inte har stöd i forskningen, säger Stephanie Bruksgård.

Läs hela interpellationen här: Interpellation Elsanerade rum

Annonser