Trafikverket utövar utpressning mot landstinget

Trafikverket kräver Landstinget Västmanland på 100 miljoner kronor för att åtgärda spårförbristningarna på sträckan Ransta-Tillbega, och som lett till att stoppet i Ransta dragits in. Moderaterna är kritiska till att landstinget ska tvingas betala för att få igång tågtrafiken i Ransta.

– Järnvägsunderhåll är en statlig uppgift. Landstingets skattepengar ska gå till vård och kollektivtrafik, men järnvägsunderhåll är inte landstingets uppgift. Trafikverket har misskött sig och deras agerande drabbar pendlarna i Ransta. Nu vill Trafikverket närmast utpressa landstinget, och det kan vi inte gå med på, säger Tomas Högström, oppositionsråd för Moderaterna.

– Risken är att de försöker med samma sak nästa gång deras underhåll brister. Det är inte hållbart, varken för Västmanlands skattebetalare eller pendlarna i Ransta. Trafikverket har medel och resurser, då behöver inte landstinget skjuta till pengar. Trafikverket måste skärpa sig och sköta sitt uppdrag i stället för att ägna sig åt utpressning, säger Tomas Högström.

Annonser

Eljansbo vill se krafttag mot vårdbyråkratin

ELjansbo

Moderaten och Salabon Hans Eljansbo vill att landstinget ska ta krafttag mot byråkratin inom sjukvården.

– Det finns flera forskningsrapporter som visat att de administrativa bördorna inom sjukvården ökar. Det tar tid och kraft från vårdpersonalen och i slutändan blir patienterna lidande, säger Hans Eljansbo.

– Vårdpersonal ska vårda, inte administrera. Jag har därför lämnat in en motion till landstingsfullmäktige där jag föreslår en plan för att komma till rätta med all överdriven byråkrati inom landstinget.

Läs förslaget i sin helhet här: Motion angående överdriven byråkrati och administration