Moderaterna kräver lösningar för akuten i Västerås

Landstinget Västmanland har nu avbrutit upphandlingen av den lättakut som var tänkt att avlasta akutmottagningen vid Västerås sjukhus. Anledningen är att det anbud som inkommit var för dyrt.

– Det är illa att man inte lyckats få till en aktör som kan driva verksamheten till ett rimligt pris. Det här slår hårt mot den redan ansträngda akutmottagningen i Västerås. Sedan årsskiftet har 23 sjuksköterskor sagt upp sig och nu kräver vi lösningar från den rödgröna landstingsledningen, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd.

– Moderaterna har drivit att primärvårdsjouren som finns på Oxbacken ska flyttas upp till sjukhusområdet. Det är ett förslag man borde använda sig av nu när krisen är ett faktum. Patienter och personal har väntat alldeles för länge på en ny lättakut, säger Tomas Högström.

Maskot image

Annonser

Bristen på vårdplatser går att lösa

Oppositionsrådet Tomas Högström (M) skriver i Dagens samhälle att bristen på vårdplatser går att lösa:

Inom den slutna somatiska vården ska en klinikfärdig patient som ska överföras till kommunalt boende eller i eget boende med olika stödformer först vårdplaneras. Det gör kommunerna med stöd av landstinget. Regelverket säger att kommunen har fem dagar på sig att planera och flytta den klinikfärdige patienten. Först därefter behöver kommunen betala om patienten ligger kvar. Det innebär att landstingens vårdplatser upptas av patienter som är färdigbehandlade av respektive klinik men som är under vårdplanering eller som inte beretts plats i kommunen. Patienter som ska överföras till kommunen upptar således vårdplatser i landstinget längre än vad som avses med effektiv patientsäker vård.

Läs hela artikeln här.

Moderater vill digitalisera landstinget

Moderaterna i Landstinget Västmanland har lagt tre nya motioner som alla handlar om att göra landstinget mer tillgängligt digitalt.

– Inom fem år kommer 20 procent av alla vårdkontakter att ske digitalt. Då måste landstinget ligga i framkant. Därför föreslår vi en digital vårdcentral dit patienter kan vända sig i ärenden som inte kräver att man träffas fysiskt. Vi vill också att landstinget ska finnas på sociala medier, idag har landstinget inget officiellt Facebook-konto, trots att det ger stora möjligheter att nå ut med information och kan användas vid rekryterering av personal, säger Jenny Landernäs, oppositionsråd för Moderaterna i landstinget.

– Psykisk ohälsa är något som drabbar en stor del av befolkningen, men vi vet också att många drar sig från att söka vård. Därför föreslår vi att psykiatrin inför en chattfunktion, så att den som behöver hjälp snabbt ska kunna komma i kontakt med utbildad personal via landstingets websida, säger Mikael Andersson Elfgren, moderat ledamot i landstingsstyrelsen.

– Det här är tre förslag som ligger i tiden. När resten av världen moderniserar och digitaliserar sina tjänster måste vården och landstinget hänga med. Medborgarna kommer att ställa allt högre krav på närvaro och tillgänglighet, då måste landstinget försöka möta upp dessa, avslutar Jenny Landernäs och Mikael Andersson Elfgren.

Här kan du läsa motionerna i sin helhet: Motioner för att digitalisera landstinget

M vill stärka patienters integritet i väntrummen

Moderaterna i Landstinget Västmanland föreslår nu i en motion till landstingsfullmäktige att patienter ska kunna slippa bli uppropade med namn i sjukhusens och vårdcentralernas väntrum.

– För vissa kan uppropet innebära en kränkning av den personliga integriteten. Plötsligt sitter det någon annan i rummet som känner igen namnet och som råkar berätta vidare för bekanta om den vars namn ropades upp. För den patient som kanske ska på cancerbehandling, eller något annat som uppenbart kan vara känsligt, kan det minst sagt kännas olustigt att mot sin vilja bli utpekad, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna.

– Med dagens moderna teknikmöjligheter borde det finnas en rad olika sätt för att lösa problemet. Man kan exempelvis tänka sig ett system där patienten redan vid kallelsen erhåller ett nummer som sedan ropas ut i väntrummet. Den exakta utformningen bör vara upp till verksamheten att besluta om, huvudsaken är att patientens integritet tryggas, säger Maria Dellham.

Maria2012