Landernäs kritisk till att ungdomsmottagningen i Hallstahammar sommarstänger

Landstinget Västmanland har beslutat att stänga ungdomsmottagningen i Hallstahammar i sommar. Vecka 28-32 hänvisas ungdomarna i stället till Västerås.
– Jag är kritisk till beslutet, eftersom det är en väldigt viktig verksamhet för ungdomarna i Hallstahammar. På sommaren går ju inte ungdomarna i skolan och då befinner sig förmodligen fler i Hallstahammar än i Västerås, dit de nu ska hänvisas, säger Jenny Landernäs, moderat oppositionsråd i landstinget.

– I värsta fall riskerar det att leda till ökad smittspridning om färre testar sig. Enligt RFSU är det under sommaren som unga är som mest sexuellt aktiva, då måste det också vara lätt att testa sig. Det handlar om jämlikhet och att ge alla unga vård på lika villkor oavsett var man bor i länet, säger Jenny Landernäs.

jenny

Annonser

Moderaterna ska granska psykiatrin

Moderaterna i landstinget meddelade under landstingsfullmäktige att man har tillsatt en arbetsgrupp som ska granska psykiatrivården i länet.

– Verksamheterna har idag stora problem. Det är svårt att få hjälp i tid. Väntetiderna för utredningar och behandlingar är långa. Barn- och ungdomspsykiatrin tvingas stänga avdelningar under helger. Det är ont om personal och antalet timmar för inhyrd personal har ökat, enligt psykiatrins egen årsredovisning. Allt fler medarbetare sjukskriver sig, och ledningen har enligt egen utsago vidtagit en mängd åtgärder utan resultat. Antalet rapporterade självmordsförsök ökar, och antalet missöden som anmälts till patientnämnden inom vuxenpsykiatrin har ökat med över 20 procent det senaste året. Då måste vi göra något, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd.

– Vi kommer att lägga särskild vikt vid patientperspektivet, ta del av aktuella rapporter, genomföra verksamhetsbesök, seminarier, intervjuer och enkäter för att få en så välgrundad bild som möjligt. Vi ska göra en ordentlig djupdykning för att kunna lägga konstruktiva förslag, säger Tomas Högström.

tomas

Moderaterna kritiska till att psykiatriavdelning stängs

Landstinget Västmanland har beslutat att stänga barn- och ungdomspsykiatrins avdelning 99 vid Västerås sjukhus under helger. Detta på grund av brist på sjuksköterskor.

– Det är mycket allvarligt att landstinget tvingas stänga ännu en avdelning på grund av personalbrist. Det innebär sämre patientsäkerhet och är ytterligare ett tecken på att personalpolitiken inte fungerat. Tidigare i år har 22 sjuksköterskor på akuten sagt upp sig, och nu förvärras personalkrisen, säger Mikael Andersson Elfgren, ledamot i landstingsfullmäktige.

– Moderaterna har lagt flera förslag för att förbättra personalpolitiken, såsom ökade möjligheter till lönekarriär, och inom Alliansen föreslog vi en extra satsning på Barnkliniken, men de rödgröna som styr landstinget har inte velat lyssna. Nu ser vi konsekvenserna i form av stängda vårdavdelningar och i slutändan blir patienterna lidande, säger Mikael Andersson Elfgren.

Maskot image

Moderaterna vill ge vårdpersonal mer tid till patienterna

Moderaterna i Landstinget Västmanland har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att arbetsuppgifter som inte innebär direkt vårdarbete med patient ska ses över.

– Några exempel är tvätt och städning, hantering av patientmat, förrådshantering, avfallshantering, provtransporter och posthantering. På Medicinkliniken har man räknat ut att denna typ av arbete som inte innebär vård och patientkontakt sammanlagt tar motsvarande 35 heltidstjänster per år i anspråk, säger Maria Dellham, moderat oppositionsråd.

– I flera andra landsting har man börjat låta särskild servicepersonal överta dessa arbetsuppgifter, och det borde vi i Västmanland ta efter. Rätt kompetens ska användas på rätt plats. Om utbildad vårdpersonal ska transportera prover, faxa otaliga dokument och blanda saft i stället för att ägna sig åt patienter blir vården ineffektiv och dyr, säger Maria Dellham.

Läs motionen i sin helhet här: Motion ang vårdnära service

Maria2012