Låt personer med skyddad identitet få lista sig

 I Västmanland lever över 400 personer med skyddad identitet. Men det är inte möjligt för dessa att lista sig hos en familjeläkare på en vårdcentral. Något som Moderaterna i landstinget nu vill ändra på.

– Det handlar om en redan utsatt grupp av människor som precis som andra behöver uppsöka vården. Att kunna lista sig vid en vårdcentral och gå till samma läkare varje gång innebär en trygghet, men idag har personer med skyddad identitet inte den möjligheten, säger Stephanie Bruksgård, ledamot i landstingsfullmäktige och undersköterska.

– Jag har ställt en interpellation till den rödgröna landstingsledningen där jag vill att de ändrar på detta. Jag har varit i kontakt med flera personer med skyddad identitet som upplever detta som ett problem när de tvingas berätta sin historia om och om igen för nya läkare. De borde få lista sig som alla andra, och de eventuella praktiska problem som kan uppstå med journalföring måste gå att lösa, säger Stephanie Bruksgård.

canstockphoto1523692

Annonser

Maria Dellham får nationellt uppdrag

Moderaternas oppositionsråd i landstinget, Maria Dellham, har blivit utsedd till ledamot i en ny beredning för SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Beredningen ska arbeta med styrningen av offentligt finansierade verksamheter. Vi är elva ledamöter som bland annat ska titta på hur det ökade marknadstänkandet har påverkat kommunernas och landstingens verksamhet, både ur ett personal- och brukarperspektiv. En frågeställning är varför kvalitet och effektivitet skiftar inom samma kommun och landsting, säger Maria Dellham i en kommentar.

– Det känns väldigt hedrande att få ingå i den här beredningen som består av politiker från olika partier i hela Sverige. Kvalitet inom välfärden är något som ligger mig varmt om hjärtat, då främst sjukvården som jag jobbar med dagligen i min roll som oppositionsråd i landstinget, säger Maria Dellham.

Maria2012

Ingen vet vad landstingets namnbyten kostar

På förra veckans landstingsfullmäktige ställde landstingsledamoten Mikael Andersson Elfgren (M) frågan till landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S) vad namnbytena inom Landstinget Västmanland har kostat och vilka positiva effekter detta har fått för verksamheten.

– De senaste fyra åren har en rad namnbyten ägt rum inom landstingets verksamheter. Centrallasarettet har bytt namn till Västmanlands sjukhus Västerås, och de övriga sjukhusen i länet har följt samma mall. Teater Västmanland har bytt namn till Västmanlands teater. Handikappcentrum bytte namn till Habiliteringscentrum, säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Sedan tidigare är det även känt att namnen på på de landstingsdrivna vårdcentralerna ska bytas ut men mot vad är ännu inte redovisat. Vad kostnaderna för namnbytena ligger på är det ingen som vet, däremot redovisades det under fullmäktige enstaka kostnader, exempelvis fasadskylten vid Västmanlands Sjukhus Västerås som kostade 66 400 kr. Även nya orienteringstavlor köptes in för 15 000 kr.

– Namnbyten medför en rad olika kostnader, när landstinget i Västernorrland bytte namn på sina vårdcentraler till hälsocentraler kostade det 900 000 kronor. Ska dessa summor spenderas på namnbyten måste det klargöras vilka positiva effekter detta får för patienten, än så länge har detta inte redovisats, avslutar Mikael Andersson Elfgren (M).

P4 Västmanland har sänt ett inslag om detta, lyssna på det här.

För dyrt bygga om sjukhusentrén tycker Moderaterna

Igår presenterade den rödgröna majoriteten sina planer på att bygga om sjukhusentrén i Västerås för 63 miljoner kronor. Moderaterna och Alliansen har sedan tidigare varit emot ombyggnationen och har även läst protestlistor från hundratals upprörda västeråsare.

– Med tanke på landstingets dåliga ekonomi anser vi det inte nödvändigt att bygga om sjukhusentrén för så mycket pengar. Vårdplatser stängs och bristen på vårdpersonal är akut. Det finns betydligt mer angelägna projekt för vården än att bygga om en entré. 63 miljoner kan användas bättre, säger Maria Dellham (M) i en kommentar.

– Vi vet också att väldigt många invånare är kritiska mot beslutet. Det har varit många insändare i tidningarna om entrén och landstinget har också mottagit protestlistor med flera hundra namnunderskrifter. De rödgröna partierna har inte lyssnat på kritiken, säger Maria Dellham.

entren1

Moderata tips till nya landshövdingen

Nu har Håkan Wåhlstedt tillträtt som ny Landshövding i Västmanland. Det är ett viktigt jobb och för att Håkan Wåhlstedt ska kunna komma i gång med arbetet genast så har vi några tips på prioriteringar som är av stor vikt för att stärka Västmanlands attraktionskraft som arbets-, boende- och turistlän.

Läs hela artikeln med tips till den nya landshövdingen i Västmanland från Sverre Linton och Mikael Andersson Elfgren här.