Alliansen vill höja ersättningen för nattarbete

Det är svårt att få vårdpersonal att vilja arbeta natt, därför vill Landstingsalliansen i en motion till landstingsfullmäktige fördubbla den extra ersättning som betalas ut vid nattjänstgöring.

– Att det finns personal som är motiverade att jobba natt är avgörande för en kvalitativ bra vård. Därför behöver vi göra det mer attraktivt att jobba natt genom att höja den särskilda nattersättningen, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Ersättningen på nuvarande 1 500 kr har enligt uppgift varit densamma sedan 2003. Vissa kliniker har dock genomfört egna justeringar. Landstingsalliansen föreslår nu att ersättningen höjs till 3000 kronor i månaden.

– Genom att göra det mer attraktivt för fler att arbeta endast natt, slipper övrig personal ta de passen. Risken är annars att Landstinget Västmanland väljs bort som arbetsgivare om personalen tvingas till så kallad rotationstjänstgöring där nattarbete ingår, menar Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

SONY DSC

Annonser

Moderaterna vill minska antalet landstingspolitiker

Moderaterna har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att minska antalet ledamöter i landstingsfullmäktige från 77 till 71 stycken.

– Landstinget befinner sig i ett ekonomiskt ansträngt läge. Som politiker ställer vi krav på sjukhus och vårdcentraler att vända på varje krona, då tycker vi det är rimligt att vi även ser över den politiska verksamheten och gör besparingar även där, säger Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Andreas Weiborn och Sverre Linton som alla sitter i landstingsfullmäktige för Moderaterna.

– Enligt kommunallagen är minimigränsen för antalet landstingspolitiker i fullmäktige 71 stycken. Västmanland har i dag 77 ledamöter och vi vill alltså minska ner till 71. Det finns ingen anledning att ha fler politiker än så, och färre ledamöter minskar kostnaderna för mötesarvoden och utrustning. Det skulle också förhoppningsvis bidra till en spänstigare debatt i fullmäktige, säger Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Andreas Weiborn och Sverre Linton.

Landstingsalliansen vill utvärdera mobil familjeläkare

Sedan fyra år tillbaka finns en mobil familjeläkarenhet inom Landstinget Västmanland. Under kvällar, nätter och helger när vårdcentralerna är stängda kan det mobila läkarteamet åka hem till äldre och multisjuka som behöver hjälp. Nu vill Landstingsalliansen utvärdera verksamheten, och har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige.

– Vi tycker att det är läge att göra en ordentlig utvärdering av den mobila familjeläkarenheten. Ett av målen med verksamheten är att undvika att äldre och multisjuka åker in på akuten, vi vill ta reda på om det fungerar, säger Maria Dellham (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) i en kommentar.

– Genom att göra en utvärdering kan vi också jämföra oss med andra landsting som har den här verksamheten och fånga upp förbättringsförslag. Västmanland får allt fler äldre och multisjuka, därför är det viktigt att vi gör rätt insatser från landstingets sida, säger Maria Dellham (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Träff om psykisk ohälsa mellan landstingspolitiker och föreningen Tilia

Under Almedalsveckan på Gotland träffade landstingsledamot Mikael Andersson Elfgren (M) och Västerås kommunpolitiker Caroline Högström (M) föreningen Tilia för att prata om psykisk ohälsa bland unga. Andelen unga som lider av psykisk ohälsa växer i Sverige, visar statistik från SCB. Samma utveckling finns även i Västmanland. Under de senaste åtta åren har antalet personer som söker sig till Barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland ökat med 18 procent. Enligt undersökningen Liv och hälsa Ung 2014 har andelen flickor som mår bra eller mycket bra i länet minskat med 7,5 procentenheter de senaste två åren.

Tilia är en rikstäckande ideell organisation som erbjuder stöd för unga som mår dåligt bland annat genom ett chatt-funktion som har 650 besökare i månaden, men även mentorskap, stödgrupper och lägerverksamhet.

– Vi pratade om deras erfarenheter av att jobba med unga med psykisk ohälsa och fick många idéer på hur det går att utveckla vården för att förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa. De gav även stöd till min motion om att landstinget skall inrätta en egen chatt-funktion inom psykiatrin. Många känner en oro och då kan ett digitalt första möte med vården minska denna oro och sänka trösklarna så fler får vård säger Mikael Andersson Elfgren (M).

Besök Tilia här: http://foreningentilia.se/
Läs moderaternas motion om att inrätta en chatt-funktion inom psykiatrin här: http://motionerointerpellationer.ltv.se/motioner/motion/289

almedalen