M vill se åtgärder för att fler kvinnor ska göra cellprovskontroll

60 procent av de kvinnor som kallades till cellprovskontroll i Västmanland under 2014 uteblev från kontrollen. Nu vill Moderaterna se åtgärder från landstingets sida för att bryta trenden.

– Jag har ställt en interpellation till sjukvårdslandstingsrådet Kenneth Östberg (S) där jag vill veta varför så många kvinnor uteblir från cellprovskontrollen och hur mycket det kostar landstinget, säger Maria Dellham, moderat oppositionsråd i Landstinget Västmanland.

– Jag vill också veta om landstinget planerar några åtgärder med anledning av detta. Uppenbarligen behövs mer information om vad en cellprovskontroll innebär. En idé kan vara att landstinget tar kontakt med de personer som uteblir från kontrollen för att informera om undersökningen. På så vis kan man reda ut frågetecken och få fler att komma till kontrollerna, säger Maria Dellham.

MariaDellham2015

Annonser

Högström (M) vill ha svar om avgångsvederlag

 Moderaternas oppositionsråd i landstinget, Tomas Högström, reagerar över att en läkare får 1,4 miljoner i avgångsvederlag från landstinget.

– Det hör inte till vanligheterna att en läkare får miljonbelopp i avgångsvederlag. Därför är det angeläget att få veta orsaken till en sådan uppgörelse, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd.

– Jag kommer att ta upp frågan på landstingsstyrelsens arbetsutskott under onsdagen och förväntar mig en redovisning. Jag kommer också att fråga i vilken omfattning liknande uppgörelser har skett inom landstinget de senaste åren, säger Tomas Högström.

tomas

Moderaterna vill veta varför så många i landstinget slutar

Moderaterna har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om att landstinget systematiskt ska följa upp varför personal väljer att sluta i Landstinget Västmanland.

– Det är personalkris i landstinget. Framför allt är det många sjuksköterskor som säger upp sig, men i dag görs ingen uppföljning på landstingsnivå varför personal väljer att sluta. Det vill vi ändra på, och föreslår därför att alla som slutar ska ha ett uppföljningssamtal med HR-avdelningen på landstinget, säger Sverre Linton och Stephanie Bruksgård som sitter i landstingsfullmäktige och har skrivit motionen.

– Om Landstinget Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare måste det finnas ett ordentligt system för att fastställa varför någon väljer att lämna landstinget. Detta för att landstinget ska kunna utvecklas och bli en bättre arbetsgivare som lockar till sig och inte skrämmer bort personal, säger Sverre Linton och Stephanie Bruksgård.

Läs motionen i sin helhet här: Motion ang att inrätta en ny uppföljningsfunktion inom HR