Vårdcentraler riskerar att förlora miljoner

PRESSMEDDELANDE

Landstingsalliansen i Västmanland är mycket kritiska till ersättningssystemet i det nya programmet  den rödgröna landstingsmajoriteten presenterat för länet vårdcentraler.

De rödgröna partierna föreslår att den ersättning som tidigare var prestationsbaserad ska ersätta med ett nytt system. Ett som helt baseras på avståndet till närmaste akutsjukhus. Ingen motprestation i form av höjd vårdkvalitet ställs på vårdgivarna.

– Programmet saknar både önskvärda ekonomiska styrningseffekter och långsiktiga villkor för aktörer att kunna driva vårdcentral i Västmanland, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Enligt den rödgröna majoriteten är det nya programmet tänkt att gynna vårdcentraler utanför Västerås. Men enligt Alliansen slår det fel och medför istället att ett flertal vårdcentraler, även utanför tätorten, förlorar miljontals kronor. Skillnaderna blir stora även mellan vårdcentraler inne i Västerås.

– Det är redan svårt att få läkare att vilja jobba på vårdcentralerna, och det här förslaget gör det inte lättare. Det kommer drabba patienterna som får träffa ännu fler hyrläkare. Vi vill ha ett enkelt system. Det måste bli lättare, inte svårare, att driva vårdcentral i Västmanland, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

SONY DSC

Annonser

Landstingspolitiker besökte stödverksamhet för unga med drogproblem

Under förra veckan besökte våra landstingsledamöter Mikael Andersson Elfgren och Stephanie Bruksgård Iris i Västerås. Iris är en kommunal mottagning som erbjuder information, rådgivning och stöd till ungdomar och deras föräldrar i missbruksfrågor. Iris hade under 2014 strax under 200 nybesök, de flesta av dessa besök är relaterade till bruk av cannabis. Huvuddelen av de som besöker Iris är pojkar, enbart omkring 30 procent är tjejer och dessa besök är ofta kopplat till alkoholkonsumtion.

– Vi samtalade om det stöd som Iris ger till unga samt hur samverkan fungerar med skolorna i Västerås samt med landstinget. Väntetiderna till utredning hos barnpsykiatrin är för långa och ett helhetsgrepp behöver tas kring unga som mår dåligt, säger Mikael Andersson Elfgren och Stephanie Bruksgård.

iris