Nej till reklamfria bussar i Västmanland

Miljöpartiets arbetsgrupp för kulturpolitik har föreslagit att reklam ska förbjudas inom kollektivtrafiken i hela Sverige. Detta har fått landstingsmoderaten Sverre Linton att reagera.

– Ett reklamförbud på våra bussar och fasta reklamplatser i Västmanland skulle innebära att landstinget förlorar över tre miljoner kronor i intäkter. Det skulle drabba utbudet av kollektivtrafik negativt. Miljöpartiet i Västmanland har gått till val på att bygga ut kollektivtrafiken och bibehålla fortsatt låga biljettpriser, därför är det märkligt att partiet på nationell nivå driver det här förslaget. Miljöpartiet är svaret skyldig, hur tänker man finansiera intäktsbortfallet? Med lägre turtäthet, höjd skatt eller höjda biljettpriser?

– Vi moderater ser gärna reklam i kollektivtrafiken så att vi har råd att göra de nödvändiga satsningar som krävs i framtiden utan att behöva ta in mer pengar än nödvändigt från resenärer och skattebetalare, säger Sverre Linton (M), ledamot i landstingsfullmäktige i Västmanland.

– Kollektivtrafiken är viktig, inte minst för de som bor på landsbygden och saknar tillgång till bil. Det här förslaget kommer att slå direkt mot dessa. Miljöpartiet visar med all tydlighet genom sitt förslag att man är ett parti för innerstadsbor men definitivt inte ett parti för landsbygden, avslutar Sverre Linton.

sverre

Annonser

Åtta vårdplatser försvinner från psykiatrin

Inför landstingsstyrelsens möte den 28 oktober föreslår de rödgröna partierna att den psykiatriska behandlingsenheten Lövhaga i Västerås ska läggas ned. Där finns i dag två avdelningar med totalt 16 vårdplatser. Vården som erbjuds är ett mellanting mellan slutenvård och öppenvård, där personalen inte behöver bära sjukhuskläder och där man lagar mat tillsammans.

– De rödgrönas förslag innebär att Lövhaga stängs och att en ny slutenvårdsavdelning med åtta vårdplatser öppnas på sjukhusområdet. Det innebär totalt en minskning med åtta vårdplatser inom psykiatrin. Det riskerar att innebära en försämring för de psykospatienter som är Lövhagas målgrupp, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd.

– De rödgröna hävdar också att förslaget innebär en besparing på två miljoner kronor, vilket jag är ytterst tveksam till om det stämmer. Det är oklart var den nya avdelningen ska inrättas på sjukhusområdet och vad som ska hända med Lövhagas nuvarande lokaler, säger Tomas Högström.

psykiatri

Sjukgymnaster kan tvingas lägga ner

Nyligen gjordes en upphandling av privata fysiopterapeuter (sjukgymnaster) i Västmanland. Upphandlingen resulterade i att fyra sjukgymnaster som tidigare hade avtal med landstinget inte fick något avtal. Flera har redan meddelat att de kommer lägga ner verksamheten och Moderaterna riktar nu kritik mot upphandlingen.

– Jag har ställt en fråga till ansvarigt landstingsråd om vad som händer med patienterna när flera sjukgymnaster nu tvingas lägga ner sin verksamhet. Jag vill också veta hur upphandlingen har gått till. Enligt den information jag har fått är 20 års arbetslivserfarenhet mindre värt än ett visst antal högskolepoäng. Har man lika många högskolepoäng får lotten avgöra vem som får avtal med landstinget, oavsett hur lång tid sjukgymnasten har varit verksam. Detta framstår som väldigt märkligt, säger Maria Dellham, oppositionsråd i landstinget för Moderaterna.

Läs interpellationen här: Interpellation ang upphandling av fysioterapeuter

MariaDellham2015