M vill se fortsatt entreprenad för Bergslagssjukhuset

Nästa år ska beslut fattas om Bergslagssjukhusets framtid, om det blir en ny upphandling eller om landstinget ska återta driften av sjukhuset. Moderaternas oppositionsråd i landstinget, Tomas Högström, är tydlig med att han vill se en fortsatt entreprenadlösning.

– Moderaternas linje är att vi vill se en ny upphandling. Entreprenadlösningen har fungerat bra. Innan MittHjärta tog över Bergslagssjukhuset hade landstinget stora problem med bemanningen, och MittHjärta har skött sitt uppdrag bra. För personalen innebär det kortare beslutsvägar och större möjlighet att påverka sin arbetssituation. Patienterna har också varit nöjda. Det finns ingen anledning att återta sjukhuset i landstingets regi, då är risken att verksamheter försvinner från sjukhuset, säger Tomas Högström.

Annonser

Landstinget riskerar stämning för integritetskränkning

Landstinget Västmanland har vid flertalet tillfällen läckt uppgifter till patienters bank om vilken vård patienten har fått. På patienternas kontoutdrag hos banken har det till exempel stått ”psykmottagning” och ”hudmottagning”. Problemet har uppmärksammats av Moderaterna vilket har lett till att Landstinget har nu ändrat sina rutiner. Men många patienter utsattes för integritetskränkningar innan rutinerna ändrades.
I måndags kom besked att Landstinget Västerbotten kommer att betala ut ersättning till en patient för samma typ av integritetskränkning som har skett i Landstinget Västmanland, efter att patient stämt landstinget i Västerbotten.
– I Landstinget Västmanland riskerar vi nu att hamna i samma situation i och med att vi har hanterat kortbetalningar på samma sätt som i Västerbotten. Därför har jag lämnat in en interpellation till fullmäktige för att få svar från ansvarigt landstingsråd på hur Landstinget Västmanland tänker hantera eventuella skadeståndskrav. Vi måste ta den här frågan på allvar, det är vår skyldighet gentemot de drabbade, säger Sverre Linton (M), ledamot i landstingsfullmäktige.
I en skrivelse till domstolen ”medger” Landstinget i Västerbotten talan och betalar ut ett skadestånd om 10 000 kronor till den klagande. Anledningen till medgivandet säger man vara processekonomiska skäl och inte att man anser sig ha gjort fel och att kränkningen är ”obetydlig”. Följden blir att den klagande förvisso får ersättning men detta utan att få sin kränkning juridskt erkänd. Något som kan komma att få konsekvenser för Landstinget Västmanland.
För mer info, kontakta:
Sverre Linton (M), ledamot i landstingsfullmäktige
Tel: 0709-52 07 14