Skriv på för färre landstingspolitiker!

Vill du också minska antalet landstingspolitiker?

Onsdag den 17:e februari kommer landstingsfullmäktige ta ställning till en motion från Moderaterna om att minska antalet politiker i fullmäktige från dagens 77 till 71 ledamöter vilket är lägstanivån enligt kommunallagen.

Flera av Landstinget Västmanlands verksamheter befinner sig i ett ekonomiskt ansträngt läge och det ställs krav på att både sjukhus och vårdcentraler ska vända på varje krona. Bland annat stängs åtta vårdplatser inom psykiatrin under våren. Då är det rimligt att även se över den politiska verksamheten och göra besparingar även där. Färre politiker minskar kostnaderna för mötesarvoden och utrustning, pengar som kan gå till vård istället.
Skriv gärna på namninsamlingen om du också vill minska antalet landstingspolitiker och dela gärna inlägget så vi blir många som skriver under.

Skriv under genom att klicka här.

Färre politiker slutgiltig

Annonser

M vill se samma åldersgräns för hela länets ungdomsmottagningar

Landstingspolitikerna Mikael Andersson Elfgren (M) och MUF-ordföranden Johan Henriksson vill att flera ungdomsmottagningar i länet höjer sina åldersgränser.

–          Den psykiska ohälsan ökar bland unga. I Västmanland finns nio ungdomsmottagningar, som i regel fungerar bra, men det är alldeles för stora skillnader mellan dem, vilket en nyligen presenterad utredning gjord av VKL (Västmanlands kommuner och landsting) visat, säger Mikael Andersson Elfgren, ledamot i landstingsfullmäktige för Moderaterna.

–          Åldersgränserna för ungdomsmottagningarna varierar mycket. Den nedre åldersgränsen är idag 13 år inom hela länet men den övre åldersgränsen varierar mellan 23-25 år, beroende på var i länet du bor samt om du är kille eller tjej. Detta är illa. En 25-åring i Arboga bör ha samma möjligheter att besöka ungdomsmottagningen som en 25-åring i Fagersta har. Inom vissa kommuner, exempelvis Västerås, är den övre åldersgränsen 25 år för killar men 23 år för tjejer. För oss är det viktigt att en person, oavsett kön har samma tillgång till ungdomsmottagningen, säger Johan Henriksson, distriktsordförande för Moderata ungdomsförbundet i Västmanland.

–          Vi vill se en nedre åldersgräns som utgår från 13 år, men som tar hänsyn till besökarens faktiska behov. Vi vill även se en övre åldergräns på 25 år i hela länet, både för tjejer och för killar. Detta stämmer även väl överens med Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningars rekommendation, säger Mikael Andersson Elfgren och Johan Henriksson.