Alliansen storsatsar på kortare vårdköer i landstingsbudget

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har nu lagt fram sitt förslag till landstingsplan och budget för 2017.

– Vi lägger en fullt finansierad budget med fokus på tillgänglighet, hållbarhet och valfrihet. I dag väntar över 3000 västmanlänningar på ett få en operation samtidigt som tre operationssalar är stängda. Vi satsar 15 miljoner som klinikerna får ta del av om de klarar vårdgarantin och erbjuder operation inom 90 dagar, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) i en kommentar.

– Kostnaderna för hyrpersonal har ökat med 30 procent på ett år och kostar landstinget 162 miljoner kronor. Det är en ohållbar utveckling som vi vill stoppa genom bland annat lönesatsningar och genom att premiera ledarskapskompetens och inte enbart medicinsk kompetens vid chefsrekryteringar. Samtidigt sparar vi in på administration genom en neddragning av den förvaltning som kallas Landstingskontoret, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

SONY DSC

Hela förslaget till landstingsplan och budget kan du läsa här: Alliansens plan och budget

Annonser

Moderaterna vill göra det lättare att spåra klamydia

– För att stoppa klamydia behöver smittspårningen förbättras. I Västmanland sker smittspårningen av klamydiafallen på ungdomsmottagningar och vårdcentraler. Detta innebär att läkare, sjuksköterskor och kuratorer på länets ungdomsmottagningar och vårdcentraler använder en del av sin arbetstid till smittspårning. Totalt upptar det 70-80 timmar av vårdpersonalens arbetstid per vecka i landstinget, säger Mikael Andersson Elfgren, ledamot i landstingsfullmäktige för Moderaterna.

– Vi tycker att man ska centralisera smittspårningen. För att bli duktig på partnerspårning behöver man kunskap, intresse, tid och en tillräcklig mängd smittspårningsärenden. Om man centraliserar det till ett ställe i landstinget frigörs tid ute på ungdomsmottagningar och vårdcentraler, tid som kan gå till att träffa patienter i stället, säger Stephanie Bruksgård, moderat ledamot i landstingsfullmäktige.

MA31338

Tre förslag för bättre psykisk hälsa bland unga

Nyligen presenterades en rapport från Landstinget Västmanland som visar att tjejer i högstadieåldern har klart sämre livskvalitet än killar. Rapporten baseras på undersökningen Liv och hälsa ung som gjorts bland 4 200 ungdomar i Västmanland. Den visar att det är stora skillnader mellan tjejer och killars välmående.

Som en reaktion på rapporten presenterar Moderaterna i landstinget tre förslag för att förbättra den psykiska hälsan bland unga i Västmanland.

– För det första vill vi att det skapas en chattfunktion så att barn och unga enkelt kan nå psykiatrin. Det är något som ideella föreningar i dag erbjuder, men där handlar det ju inte om professionell hjälp. Vi tror att landstinget tillsammans med andra regioner och landsting kan ta fram en lösning för att fler unga ska få tillgång till hjälp utan att behöva ta sig till sjukhusområdet, säger Mikael Andersson Elfgren (M), ledamot i landstingsfullmäktige.

– För det andra vill vi att lika åldersgränser ska råda på alla ungdomsmottagningar i hela länet. Den nedre åldersgränsen är idag 13 år inom hela länet men den övre åldersgränsen varierar mellan 23-25 år, beroende på var i länet du bor samt om du är kille eller tjej. Vi vill se en nedre åldersgräns som utgår från 13 år, men som tar hänsyn till besökarens faktiska behov. Vi vill även se en övre åldersgräns på 25 år i hela länet, både för tjejer och för killar. Detta stämmer även väl överens med Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningars rekommendation, säger Stephanie Bruksgård (M), ledamot i landstingsfullmäktige.

– För det tredje vill vi att all BUP-verksamhet och alla ungdomsmottagningar i länet håller öppet i sommar. Ifjol hade både BUP:s slutenvård och Ungdomsmottagningen i Hallstahammar sommarstängt, till exempel. Det är olyckligt eftersom ungdomar inte slutar må dåligt bara för att det är sommar, säger Sverre Linton (M), ledamot i landstingsfullmäktige.

psykiatri