Besök på HR-stöd

fredrikhr

Igår besökte vår fullmäktigeledamot Fredrik Larsson från Sala landstingets HR-stöd som framför allt stöttar chefer och arbetar med rekrytering. Glädjande att höra att man arbetar med flera saker som vi moderater drivit, exempelvis att man bättre ska följa upp varför medarbetare väljer att sluta.

Annonser

Svårt boka tid i vården för de som ändrat juridiskt kön

Moderaterna och RFSL Ungdom Västmanland vill gemensamt uppmärksamma problemet med att boka tid i vården och få hjälp av vården för de som ändrat juridiskt kön.

       Tyvärr är det ett problem att människor inte blir kallade till rätt kontroller av Landstinget Västmanland och dessutom har svårt att boka kontroller för exempelvis cellprov för att man juridiskt är man. Jag har därför ställt en interpellation om detta till kommande landstingsfullmäktige, säger Stephanie Bruksgård, ledamot i landstingsfullmäktige för Moderaterna.

       Bara i år har Socialstyrelsen fått in över 170 ansökningar från människor som juridiskt vill ändra kön. En del väljer att ansöka om underlivskirurgi, medan en del väljer att avstå. Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om dessa personers behov och som patient ska ingen behöva strida för att få tillgång till grundläggande vård och undersökningar, oavsett juridiskt kön. Så är det tyvärr inte i dag, säger Felix Lekare, vice förbundsordförande RFSL Ungdom och ledamot i distriktet Västmanland.

canstockphoto15320018

Moderaterna och Liberalerna säger gemensamt nej till storregion

Idag tog Landstingsstyrelsen beslut om svar på remissen om storregioner från Indelningskommittén. Förslaget är att bilda Region Svealand från 2019 med en sammanslagning av sex län. 

– Vi konstaterar att de rödgröna säger ja till storregionen. Moderaterna och Liberalerna lade fram ett gemensamt förslag till remissvar. Genom majoritetens beslut säljer man ut Västmanlands intressen. Det finns enligt vår mening inga objektiva eller sakliga skäl för att Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanland län ska ställa sig bakom indelningskommitténs förslag. Indelningskommittén har heller inte lyckats leda i bevis att bildandet av ett Svealands län leder till några bestående fördelar, säger Tomas Högström (M).

– Den föreslagna Svealands-regionen tar fokus från Västmanlands nära koppling och samverkan med Stockholmsregionen. Den faktor som vi har ansett avgörande är att en regionalisering utgår från de tillväxt- och näringslivsregioner som blivit etablerade, det gör inte detta förslag. Västmanland är och kommer fortsatt vara en del av tillväxtmotorn som Sockholmsregionen utgör, säger Helena Hagberg (L), oppositionslandstingsråd.

– Både Moderaterna och Liberalerna avvisar med bestämdhet att forcera fram en storregion redan 2019. Vi värnar demokratin och vill låta västmanlänningarna ta ställning till förslaget. Vår slutsats är att ur ett befolknings-, näringslivs- och utvecklingsperspektiv är den bästa lösningen att någon ny storregionalisering inte sker utan att Landstinget Västmanland med regionalt utvecklingsansvar fortsätter samarbeta med andra län i och runt Mälardalen, säger Tomas Högström (M) och Helena Hagberg (L).

Bårhuset för trångt – Dellham kräver åtgärder

Maria Dellham (M), oppositionsråd i landstinget, har ställt en interpellation om hur förvaring av avlidna sker idag vid Västerås Sjukhus. Idag är obduktionsavdelningen och bårhusets lokaler vid Västerås sjukhus långt ifrån optimala.

– Efter att själv ha besökt patologen och bårhuset känner jag att landstinget behöver ta hand om de avlidna på ett bättre sätt än idag, och visa mer respekt. Även som arbetsgivare måste landstinget skapa en bättre arbetsmiljö för personalen vid hanteringen av våra avlidna, säger Maria Dellham (M) oppositionsråd.

De utrymmen där avlidna förvaras idag är för trånga och platsbrist råder. Idag kan personalen bli tvungen att flytta på flera avlidna för att komma åt den kropp som ska lämnas ut.

Ett annat stort problem är ingången till obduktionsavdelningen. Idag kan det stå transportbilar med avlidna personer som lastas av och på vid samma ingång som närstående när de ska ta ett sista farväl av sin nära och kära. Ibland används visningsrummet även vid en begravningsakt, i första hand för dödfödda barn.

– Att då behöva använda samma ingång som används för inlämning och utlämning av döda kan starkt ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. Jag vill se åtgärder där man bättre anpassar lokalerna för både personal och besökare, säger Maria Dellham (M) oppositionsråd i Landstinget Västmanland.

MariaDellham2015

Moderater genomförde stor besöksdag i sjukvården

Under tisdagen 6 september genomförde Moderaterna i landstinget en stor besöksdag.

– Vi ville informera oss mer om nuläget i sjukvården och landstinget av dem som kan den allra bäst, nämligen personalen som jobbar på golvet. Därför gick vi ut idag i många olika delar av landstingets verksamheter för att lyssna till vårdpersonalen. Både heltids- och fritidspolitiker deltog, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd.

– Under dagen besökte vi både landstingsdrivna och privata verksamheter, i olika delar av länet. Vi fick med oss många idéer för hur vi kan förbättra hälso- och sjukvården, säger Tomas Högström (M).

asylhalsan

Asyl- och integrationshälsan i Västerås var ett ställe som fick besök av Åsa Coenraads och Mikael Andersson Elfgren. Läs mer om besöket på Åsa Coenraads blogg här.

ftvraby

Folktandvården på Råby fick besök av Stephanie Bruksgård.

ortopedpraktik

Västerås ortopedpraktik AB var en av flera privata aktörer som besöktes.

virsbo

Asyltandvården i Virsbo besöktes också under dagen.