Namnbyte i landstinget tas upp på nytt

I dag behandlar landstingsstyrelsen åter igen frågan om att Landstinget Västmanland ska byta namn till Region Västmanland.

 

– Jag är mycket förvånad över att namnfrågan dyker upp igen, eftersom vi moderater tillsammans med Alliansen stoppade förslaget i landstingsfullmäktige i juni. Då återremitterades frågan, och vi trodde att de rödgröna backat från förslaget. Men nu ska de alltså försöka driva igenom det ändå, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd i landstinget.

 

– Namnbytet beräknas kosta fem miljoner kronor, och ska genomföras från 1 januari 2017. Samtidigt driver landstingsledningen på för att bilda storregionen som går under namnet Region Svealand från 1 januari 2019. Det är ett rejält slöseri med skattepengar att planera för två namnbyten med bara två års mellanrum, säger Tomas Högström (M).

Annonser

Ojämlik hjärtsjukvård i Västmanland

På dagens landstingsfullmäktige kommer frågan om den ojämlika hjärtsjukvården i Västmanland att debatteras. Den moderata landstingspolitikern Carina Sjölund från Kungsör har ställt en interpellation där hon vill veta varför män och kvinnor inte får samma behandling vid hjärtproblem.

– För personer med hjärtproblem, exempelvis de som har haft en hjärtinfarkt, kan man operera in en implementerbar defibrillator, en så kallad ICD. Den har visat sig minska dödligheten hos dessa personer. Dock är det bara 3 kvinnor jämfört med 17 män per 100 000 invånare som får en ICD i Västmanland. Det är en anmärkningsvärd skillnad. Jag vill veta vad detta beror på och vilken plan som landstinget har för att komma tillrätta med detta, säger Carina Sjölund, ledamot i landstingsfullmäktige för Moderaterna.

– Landstingsrådet Kenneth Östberg (S) har i sitt skriftliga svar medgett att det finns skillnader mellan könen som inte kan förklaras av skillnader i sjukdomstillstånd. Män och kvinnor måste få lika god vård i Västmanland, det borde vara en självklarhet, säger Carina Sjölund (M).

CarinaSjölundPressbild2016.JPG