Alliansen vill städa i sjukhusets ekonomi

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har under dagens landstingsstyrelse tagit initiativ till en storstädning i Västmanlands sjukhus ekonomi.

– Vid dagens landstingsstyrelse föreslog vi att tidigare underskott från 2011, 2012, 2013 och 2014, totalt 116 miljoner kronor, skrivs av. Vi gör bedömningen att Västmanlands sjukhus inte kommer att klara av att återställa tidigare års underskott. Nu får sjukhusledningen möjligheter att fullt ut fokusera på arbetet med budget i balans, säger oppositionsråden Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) i en kommentar.

SONY DSC

Annonser

Sex av tio västmanlänningar vill folkomrösta om Svealandsregionen

Sifo har gjort en opinionsundersökning i Västmanland om västmanlänningarnas inställning till storregioner på uppdrag av den moderata landstingsgruppen. 1000 intervjuer har gjorts bland boende i länet, och resultaten visar att en majoritet vill folkomrösta om den nya regionindelningen.

– Av 1000 tillfrågade västmanlänningar vill 59 procent se en folkomröstning. Det är ett tydligt besked som väljarna ger i den här undersökningen. Kravet på folkomröstning har rests i många andra län, bland annat Jämtland, Norrbotten,  Dalarna och Sörmland. Nu vet vi att det finns ett stöd för ett sådant krav även i Västmanland. Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill driva igenom förslaget innan väljarna fått säga sitt i nästa val. Det vore väldigt olyckligt med tanke på resultatet i undersökningen, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd i Västmanland.

– Fler västmanlänningar är negativt än positivt inställda till förslaget om storregioner. Det råder samtidigt hög okunskap bland de tillfrågade. En stor majoritet känner inte till förslaget särskilt väl eller inte alls. Det innebär att alla politiker har en skyldighet att informera väljarna om vad som håller på att hända. För Moderaternas del har vi inlett den största kampanjen sedan valet för att uppmärksamma västmanlänningarna på regionfrågan, säger Tomas Högström (M).

monsterregion

Här kan du ta del av mer detaljerad information om undersökningen: rapport-opinionsundersokning