Stoppa överbeläggningarna!

Den senaste veckan har bland annat Vårdförbundet larmat om överbeläggningar på Västmanlands sjukhus. Personalen är hårt belastade, sängplatser saknas och patienter har fått ligga i korridorer. Moderaterna kräver nu åtgärder och att fler korttidsplatser måste skapas i kommunerna, framför allt i Västerås stad.

– Enligt sjukhuschefen har det den senaste tiden legat mellan 25 och 35 färdigbehandlade patienter på Västmanlands sjukhus. Detta är alltså patienter som väntar på att få en korttidsplats, framför allt i Västerås, och dessa blockerar sängplatser för de som behöver sjukhusvård. Tyvärr är detta inget nytt, samma problem uppstår varje år, särskilt under julhelgerna, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd i Region Västmanland.

– Jag har tagit upp problemet åtskilliga gånger tidigare men inget händer. Nu kräver vi moderater att Västerås stad ordnar fram fler korttidsplatser. Det här håller inte. Sjukhuset ska vara till för de som är sjuka, inte de som är färdigbehandlade, säger Tomas Högström.

tomas_fb

Annonser

Lågt förtroende för landstingsledningen

Sifo har under hösten genomfört en opinionsundersökning på uppdrag av Moderaterna. Över 1000 västmanlänningar har tillfrågats om hur stort deras förtroende för landstingsledningen är. Resultatet visar att förtroendet för landstingsledningen är lågt.

– Hälften av de tillfrågade har ganska litet eller mycket litet förtroende för landstingsledningen i Västmanland. Endast 14 procent har stort eller mycket stort förtroende. Män (46%) uppger i signifikant större utsträckning än kvinnor (36%) att de har litet eller ganska litet förtroende för landstingsledningen. Det här visar att den rödgröna landstingsledningen har problem. Bristen på vårdplatser, de långa vårdköerna och felprioriteringar som den dyra sjukhusentrén och ett kostsamt namnbyte på landstinget slår sannolikt igenom i den här undersökningen. Landstinget Västmanland behöver ett nytt styre, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd i Västmanland.

Flytta busshållplatsen närmare sjukhusentrén

I dagsläget stannar busslinje 1 vid en hållplats på Adelsövägen i närheten av Västerås sjukhus. Tidigare stannade bussen betydligt närmare den stora sjukhusentrén. Idag är hållplatsen belägen på betydligt längre avstånd från entrén.

– Först ska patienter och anhöriga tas sig över en gata där trafiken tar dålig hänsyn till korsande människor, sedan vidtar en relativt lång promenad fram till sjukhusets entré. För äldre, funktionsnedsatta och sjuka människor – tre grupper som i hög utsträckning besöker sjukhuset – riskerar denna promenad att bli ansträngande. Jag har nu föreslagit i en motion till landstingsfullmäktige att man ska utreda en flytt av hållplatsen närmare entrén, säger Maria Dellham (M), oppositionsråd i Landstinget Västmanland.

– Hittills i vinter har jag reagerat när hållplatsen varit dåligt skottad och sandad liksom hela promenadvägen. Det måste vara bättre att bussen kör in närmare entrén, till hållplatsen där servicelinjen stannar. Ett sjukhus är heller inte vilken hållplats som helst utan en livsviktig samhällsinstitution som ska vara tillgänglig för alla. Risken är stor att patienter och anhöriga väljer bort bussen om det inte snabbt och tryggt går att nå sjukhusentrén, säger Maria Dellham.

MariaDellham2015