Kritik mot respektlösa svar till patienter

Ortopedkliniken på Västerås sjukhus har fått ett ökande antal klagomålsärenden i Patientnämnden rörande otydliga, svårtolkade och respektlösa svar på patientärenden. Detta har fått moderaten Susanne Henning Aihonen att reagera.

– Många patienter känner sig osäkra på den information de fått och uttrycker att Ortopedkliniken i olika avseenden utryckt sig kränkande och nervärderande. Patienterna menar också att de fått obegripliga avancerade svar skrivet på så kallat läkarspråk, säger Susanne Henning Aihonen, ledamot i regionfullmäktige.

– Jag har därför ställt en interpellation om detta i regionfullmäktige. Jag vill att frågan uppmärksammas och att rutinerna förbättras. Alla patienter måste kunna förvänta sig att få ett bra svar som riktas direkt till patienten, utformat på ett språk som man kan förstå. Det borde vara självklart att verksamheten bör kommunicera på ett respektfullt och bra sätt som inte kan tolkas nedlåtande, säger Susanne Henning Aihonen.

Annonser