Var står (S) i frågan om remisstvång?

Tomas Högström ställer S till svars om remisstvånget:

Det vore välkommet om Socialdemokraterna ansluter sig till det moderata förslaget om ett remissfritt landsting. Men först och främst bör de reda ut internt var de faktiskt står i frågan. Väljarna förtjänar tydliga besked, det har Socialdemokraterna i Landstinget Västmanland hittills inte lyckats ge.

 

Läs hela artikeln här.

Annonser

Sjukhusets ekonomi blöder

Den rödgröna politiska ledningen för Landstinget Västmanland har misslyckats med att reducera det prognostiserade underskott för Västmanlands Sjukhus på 130 miljoner kronor. Denna prognos redovisades i landstingets delårsrapport vid utgången av augusti 2013.

Vid landstingsmötet den 20 november svarade Denise Norström (S) att prognosen inte förändrats vid utgången av oktober. Två månader med total avsaknad av kontroll.

Detta tyder på ett svagt ledarskap hos den rödgröna landstingsmajoriteten. Det finns ett flertal åtgärder presenterade i planer och programarbete som alla har i uppgift att få sjukhusets ekonomi i balans.

Vi kan inte se några effekter av detta arbete och medborgarna bör noga överväga detta vid valet 2014. Även om landstinget som helhet går mot överskott, är det allvarligt att man inte får bukt med sjukhusets blödande ekonomi.

Gunnar Björnstad (M)
Ledamot, landstingsfullmäktige

Kontanthantering fortsatt problem

Förvirringen är nu total vad gäller landstingets kontanthantering. På landstingsfullmäktige 18 september lovade Denise Norström (S) att rutinerna kring kontanthanteringen skulle åtgärdas till den 1 november 2013. Nu nås vi dock av signaler från personalgrupper att de saknar rutiner och inte har fått några anvisningar för hur de ska hantera kontanter. Vi får samtidigt besked från patienter att man kan betala kontant på vissa mottagningar, på andra är det inte möjligt. Vidare nås vi av uppgifter om att det saknas växelkassor och att det är oklart vem som ansvarar för pengarna.

Detta var tyvärr vad vi befarade och nu är de rödgröna skyldiga att omedelbart upprätta rutiner så att säkerheten tryggas för både patienter och personal.

Maria Dellham 
Oppositionsråd (M)

Utveckla Tärna folkhögskola!

En sällan omdebatterad verksamhet inom landstinget är Tärna folkhögskola. Det är bra att det finns andra vägar till utbildning än de traditionella. På Tärna blir deltagarna ofta sedda som individer. Alla kan vara sig själva och utvecklas i sin egen takt. Det finns dock frågetecken vad gäller styrningen och måluppföljningen, vilket även en revisionsrapport visat. Är det rimligt att inflytandet över ekonomi och personal ligger helt i en direktörs händer och att styrelsen saknar inflytande i dessa viktiga frågor?

Vi bör också bättre följa upp vad som händer med deltagarna efter att de lämnat Tärna. Leder utbildningarna som erbjuds inom film, IT och hälsa till jobb? Hur många går vidare till högskoleutbildning efter att ha fått behörighet? Nya mål behöver sättas upp och ett av dessa mål kan förslagsvis vara att fler deltagare ska nå högskolebehörighet. De rödgröna har hittills inte presenterat några nya idéer för hur vi ska utveckla Tärna folkhögskola.

Johan Widén (M)
Ledamot, Styrelsen för Tärna folkhögskola

Maria Dellham (M)
Oppositionsråd

Dags att minska landstingets byråkrati

En sjuksköterska i Västmanland betalar i genomsnitt runt 30 000 kronor i landstingsskatt varje år. För oss moderater är det viktigt att alla skattepengar går dit de behövs mest, nämligen till sjukvård. Tyvärr vet vi att så inte alltid är fallet. Allt för mycket pengar rinner iväg genom onödiga kostnader. Därför har vi inlett en granskning av vad landstingets skattepengar egentligen går till. Vi fokuserar på byråkrati och administration. Hittills har vi föreslagit att alla pappershandlingar till politiker ska skickas ut elektroniskt i stället för i pappersform vilket sparar både pengar och är snällare mot miljön. Den åtgärden skulle leda till att landstinget sparar upp till 325 000 kronor per år. Nu vill vi gå vidare med att föreslå att lönebeskeden till all personal ska skickas ut elektroniskt. Landstinget Västmanland har ca 6000 anställda och material samt distribution för 6000 lönebesked via brev är inte gratis. Enligt våra beräkningar skulle det innebära att landstinget skulle spara ett par miljoner kronor om året. Många företag, kommuner och banker har redan genomfört förslaget och på så sett sparat en massa pengar som kan läggas på annat. Det är dags för Landstinget Västmanland att ta efter. Varje skattekrona är viktig.

Tomas Högström (M)
Oppositionsråd

tomas_hel

25 000 västmanlänningar saknar läkare

I dag skriver Tomas Högström och Maria Dellham på VLT:s debattsida om läkarbristen vid vårdcentralerna inom landstinget.

Vård 1 Foto Ulrika Vendelbo

En av våra absolut största utmaningar inom landstinget de kommande åren är tillgången till läkare, framför allt allmänspecialister i primärvården. Under de många besök vi har gjort ute på vårdcentralerna i länet har den bilden bekräftats.

Avsaknaden av fasta läkare oroar både verksamhetchefer och patienter. Att varje gång man besöker vårdcentralen träffa en ny läkare skapar otrygghet. I dag fattas det 27 läkare i primärvården. Det innebär att 25 000 västman-länningar saknar fast läkarkontakt. Det är naturligtvis allvarligt.

Läs hela artikeln här.

Så kan Västmanland bli ett miljövänligt landsting

Publicerad i Bergslagsbladet 12/12:

Nyligen släppte Sverige kommuner och landsting en rapport där man jämför landstingens miljöarbete. Den visar att Västmanland har mer att göra för att bli bäst och vi moderater vill se ett ännu miljövänligare landsting. Under 2008 då Alliansen styrde fastställde landstingets miljöpolitiska program för åren 2008-2012.

Programmet har fått stort genomslag i hela landstinget. Nu finns ett miljömedvetande inom allt ifrån avfallshantering, energianvändning, kemikalier och kemiska produkter, till livsmedel, läkemedel, transporter, upphandling och utbildning.

Arbetet ska nu fortsätta med ett nytt miljöprogram. Det är angeläget att vi fokuserar på att vara resurseffektiva, öka återvinningen av avfall och skapar ett kretsloppstänkande när det gäller användning av varor och tjänster. Klimatfrågan är fortsatt viktig med fokus på energieffektivisering, att minska vårdens utsläpp av lustgas med 90%, öka användningen av fordon som drivs med el och biogas samt att öka resandet inom kollektivtrafiken. Vi ska också lägga stor vikt vid hälsofrämjande miljöarbete genom minskade utsläpp av farliga ämnen i vatten och luft, minskade luftföroreningar, minskat buller samt ökad mängd ekologiska livsmedel.

Landstingets miljöarbete ska vara något som ständigt är närvarande i alla våra verksamheter. Alla landstingets anställda måste känna engagemang och delaktighet i miljöarbetet för att det ska fungera. Däremot är vi tveksamma till om landstinget ska köpa en dyr miljöcertifiering. Ekonomin är hårt ansträngd, och vi menar att landstinget kan öka sina ambitioner på miljöområdet utan att behöva köpa en särskild stämpel för att visa detta. Ett starkt engagemang underifrån är grunden till ett framgångsrikt miljöarbete.

Hans Strandlund
Maria Dellham
Oppositionsråd (M)