Alliansen kräver att läkarstopp upphävs

Sedan en månad tillbaka råder ett stopp för intag av nya ST-läkare inom primärvården i Region Västmanland. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kräver nu att stoppet upphävs och lägger under onsdagens regionstyrelse ett så kallat nämndinitiativ i frågan.

– Det är orimligt att de rödgröna har infört ett stopp för utbildningstjänster på vårdcentralerna. Orsaken uppges vara att pengarna är slut, men regionstyrelsen har varje år en rejäl buffert för oförutsedda händelser. Den måste kunna användas i ett sådant här läge. Därför kommer vi att på onsdagens regionstyrelsemöte föreslå att två miljoner kronor ianspråktas för fler ST-tjänster. Vi har stor brist på fasta läkare på vårdcentralerna i Västmanland och återväxten är svag. Då kan man inte plötsligt sätta stopp för de yngre som vill utbilda sig på plats, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) i en kommentar.

SONY DSC

Annonser

Ny bassäng i Fagersta riskerar att stå tom

Idag invigs den nya rehabiliteringsbassängen vid Bergslagssjukhuset i Fagersta. Bassängen har höj- och sänkbar botten och är omkring 66 kvadratmeter större än den gamla bassängen. Tre regionråd från den rödgröna majoriteten i Region Västmanland medverkar vid invigningen. Moderaten Maria Dellham är oroad över att bassängen inte kommer att användas.

– Vid senaste regionfullmäktige hade vi en debatt om bassängträning i rehabiliteringssyfte. Bakgrunden var att regionledningen tagit ett beslut om att inga offentliga vårdcentraler ska erbjuda bassängträning. Detta innebär att bassängen riskerar att stå tom större delen av tiden, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

– Regionrådet Pernilla Rinsell (MP) hävdade att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga belägg för att erbjuda bassängträning. Jag håller inte med henne, men tycker det är märkligt att man från regionledningens sida å ena sidan ifrågasätter bassängträningen, samtidigt som man inviger en ny bassäng som kostat 35 miljoner kronor, säger Maria Dellham.

MariaDellham2015

Sex av tio västmanlänningar vill folkomrösta om Svealandsregionen

Sifo har gjort en opinionsundersökning i Västmanland om västmanlänningarnas inställning till storregioner på uppdrag av den moderata landstingsgruppen. 1000 intervjuer har gjorts bland boende i länet, och resultaten visar att en majoritet vill folkomrösta om den nya regionindelningen.

– Av 1000 tillfrågade västmanlänningar vill 59 procent se en folkomröstning. Det är ett tydligt besked som väljarna ger i den här undersökningen. Kravet på folkomröstning har rests i många andra län, bland annat Jämtland, Norrbotten,  Dalarna och Sörmland. Nu vet vi att det finns ett stöd för ett sådant krav även i Västmanland. Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill driva igenom förslaget innan väljarna fått säga sitt i nästa val. Det vore väldigt olyckligt med tanke på resultatet i undersökningen, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd i Västmanland.

– Fler västmanlänningar är negativt än positivt inställda till förslaget om storregioner. Det råder samtidigt hög okunskap bland de tillfrågade. En stor majoritet känner inte till förslaget särskilt väl eller inte alls. Det innebär att alla politiker har en skyldighet att informera väljarna om vad som håller på att hända. För Moderaternas del har vi inlett den största kampanjen sedan valet för att uppmärksamma västmanlänningarna på regionfrågan, säger Tomas Högström (M).

monsterregion

Här kan du ta del av mer detaljerad information om undersökningen: rapport-opinionsundersokning

Namnbyte i landstinget tas upp på nytt

I dag behandlar landstingsstyrelsen åter igen frågan om att Landstinget Västmanland ska byta namn till Region Västmanland.

 

– Jag är mycket förvånad över att namnfrågan dyker upp igen, eftersom vi moderater tillsammans med Alliansen stoppade förslaget i landstingsfullmäktige i juni. Då återremitterades frågan, och vi trodde att de rödgröna backat från förslaget. Men nu ska de alltså försöka driva igenom det ändå, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd i landstinget.

 

– Namnbytet beräknas kosta fem miljoner kronor, och ska genomföras från 1 januari 2017. Samtidigt driver landstingsledningen på för att bilda storregionen som går under namnet Region Svealand från 1 januari 2019. Det är ett rejält slöseri med skattepengar att planera för två namnbyten med bara två års mellanrum, säger Tomas Högström (M).

Svårt boka tid i vården för de som ändrat juridiskt kön

Moderaterna och RFSL Ungdom Västmanland vill gemensamt uppmärksamma problemet med att boka tid i vården och få hjälp av vården för de som ändrat juridiskt kön.

       Tyvärr är det ett problem att människor inte blir kallade till rätt kontroller av Landstinget Västmanland och dessutom har svårt att boka kontroller för exempelvis cellprov för att man juridiskt är man. Jag har därför ställt en interpellation om detta till kommande landstingsfullmäktige, säger Stephanie Bruksgård, ledamot i landstingsfullmäktige för Moderaterna.

       Bara i år har Socialstyrelsen fått in över 170 ansökningar från människor som juridiskt vill ändra kön. En del väljer att ansöka om underlivskirurgi, medan en del väljer att avstå. Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om dessa personers behov och som patient ska ingen behöva strida för att få tillgång till grundläggande vård och undersökningar, oavsett juridiskt kön. Så är det tyvärr inte i dag, säger Felix Lekare, vice förbundsordförande RFSL Ungdom och ledamot i distriktet Västmanland.

canstockphoto15320018

Skriv på för färre landstingspolitiker!

Vill du också minska antalet landstingspolitiker?

Onsdag den 17:e februari kommer landstingsfullmäktige ta ställning till en motion från Moderaterna om att minska antalet politiker i fullmäktige från dagens 77 till 71 ledamöter vilket är lägstanivån enligt kommunallagen.

Flera av Landstinget Västmanlands verksamheter befinner sig i ett ekonomiskt ansträngt läge och det ställs krav på att både sjukhus och vårdcentraler ska vända på varje krona. Bland annat stängs åtta vårdplatser inom psykiatrin under våren. Då är det rimligt att även se över den politiska verksamheten och göra besparingar även där. Färre politiker minskar kostnaderna för mötesarvoden och utrustning, pengar som kan gå till vård istället.
Skriv gärna på namninsamlingen om du också vill minska antalet landstingspolitiker och dela gärna inlägget så vi blir många som skriver under.

Skriv under genom att klicka här.

Färre politiker slutgiltig

Maria Dellham får nationellt uppdrag

Moderaternas oppositionsråd i landstinget, Maria Dellham, har blivit utsedd till ledamot i en ny beredning för SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Beredningen ska arbeta med styrningen av offentligt finansierade verksamheter. Vi är elva ledamöter som bland annat ska titta på hur det ökade marknadstänkandet har påverkat kommunernas och landstingens verksamhet, både ur ett personal- och brukarperspektiv. En frågeställning är varför kvalitet och effektivitet skiftar inom samma kommun och landsting, säger Maria Dellham i en kommentar.

– Det känns väldigt hedrande att få ingå i den här beredningen som består av politiker från olika partier i hela Sverige. Kvalitet inom välfärden är något som ligger mig varmt om hjärtat, då främst sjukvården som jag jobbar med dagligen i min roll som oppositionsråd i landstinget, säger Maria Dellham.

Maria2012