Landstingsfullmäktige pågår

Nu är landstingsfullmäktige i full gång. Viktiga ärenden i dag är bland annat frågan om vård för papperslösa, inrättande av överviktsenhet samt införande av hälsocoacher på vårdcentraler.

Lite senare under eftermiddagen blir det även interpellationsdebatter. Då ställs de rödgröna till svars angående uppföljning av det handikappolitiska programmet och remisser som skrivits till privata vårdgivare utan avtal.

Följ sammanträdet via web-tv här.

Annonser