Moderater genomförde stor besöksdag i sjukvården

Under tisdagen 6 september genomförde Moderaterna i landstinget en stor besöksdag.

– Vi ville informera oss mer om nuläget i sjukvården och landstinget av dem som kan den allra bäst, nämligen personalen som jobbar på golvet. Därför gick vi ut idag i många olika delar av landstingets verksamheter för att lyssna till vårdpersonalen. Både heltids- och fritidspolitiker deltog, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd.

– Under dagen besökte vi både landstingsdrivna och privata verksamheter, i olika delar av länet. Vi fick med oss många idéer för hur vi kan förbättra hälso- och sjukvården, säger Tomas Högström (M).

asylhalsan

Asyl- och integrationshälsan i Västerås var ett ställe som fick besök av Åsa Coenraads och Mikael Andersson Elfgren. Läs mer om besöket på Åsa Coenraads blogg här.

ftvraby

Folktandvården på Råby fick besök av Stephanie Bruksgård.

ortopedpraktik

Västerås ortopedpraktik AB var en av flera privata aktörer som besöktes.

virsbo

Asyltandvården i Virsbo besöktes också under dagen.

Annonser

Besök på patologen

Nyligen besökte de moderata landstingspolitikerna Maria Dellham och Asta Matikainen Lecklin enheten klinisk patologi på Västerås sjukhus. Enhetschef Karin Delbom Höök med personal visade runt och gav en inblick i verksamheten. ST-läkaren Lotten Gröndal är en av tre, snart fyra, läkare som specialiserar sig inom området. Det råder dock stor brist på biomedicinska analytiker. Tack till alla medarbetare på patologen för ett mycket givande besök!

patologen1

patologen2

Besök på ortopedklinikens rehabenhet

I dag har Moderaternas oppositionsråd Maria Dellham besökt ortopedklinikens rehabenhet vid Västerås sjukhus.

Intressant att lära sig mer om fysioterpeuter/sjukgymnasters vardag. På enheten arbetar man specialiserat och har lyckats avlasta läkarna från arbetsuppgifter, som exempelvis bedömningar av ryggpatienter, vilket gett mycket gott resultat och nöjda patienter.

rehabenheten

Besök på Radiofysik och Röntgenteknik

I veckan har oppositionsråden Tomas Högström och Maria Dellham besökt Radiofysik och Röntgenteknik på Västerås sjukhus. Här arbetar tolv personer med röntgendiagnostik, nuklearmedicin och strålbehandling. De är även delaktiga i landstingets katastrofberedskap för radiologiska/nukleära händelser. Här jobbar man med toppmodern utrustning. Enheten är under omstrukturering vilket oroar personalen, något som Moderaterna kommer att följa upp.

Trångt på onkologens dagvårdsavdelning

I dag har Hans Strandlund, oppositionsråd för Moderaterna, besökt onkologklinikens dagvårdsavdelning på Västerås sjukhus.

– Det är en trivsam och välfungerande avdelning utan väntetider, men man är väldigt trångbodda. När avdelningen inrättades var antalet patienter här mycket lägre. Idag finns så många fler behandlingsmöjligheter jämfört med tidigare. Det har skett en enorm ökning av antalet patienter och vi behandlar folk högre upp i åldrarna. Av de som föds idag kommer hälften att få cancer. Detta har fått till följd att lokalerna har blivit alldeles för små och det måste man göra något åt, konstaterar Hans.

Cancervården i Västmanland håller mycket hög kvalitet i olika jämförelser. Patienterna är också väldigt pålästa numera jämfört med förr, de söker på nätet efter den senaste informationen.I samtal med personal på kliniken framkom det även att fler läkare behövs, jämfört med andra landsting har vi få läkare i förhållande till hur mycket vård som produceras.

onkologen

onkologen2 På bilden syns en av de provisoriska arbetsplatser som man tvingats upprätta på grund av trångboddheten.

Besök på Folktandvården Vallby

Moderaternas oppositionsråd Tomas Högström och Maria Dellham besökte nyligen Folktandvårdens klinik på Vallby i Västerås. Det var ett givande möte där personalen fick berätta om sin arbetssituation. Kliniken på Vallby tar emot många barn, ofta från socioekonomiskt svaga familjer, vilket förstås är en utmaning.

Bolagiseringen av Folktandvården, vilket genomfördes under förra mandatperioden under ledning av Alliansen, upplevs som positiv. Man har bättre koll på vad saker kostar numera, säger man.

Tack Folktandvården Vallby med personal för ett mycket intressant besök!

FTVTomas

FTV1

FTV2

Vård för missbrukare på Beroendecentrum

Nyligen besökte Moderaterna Beroendecentrum vid Västerås sjukhus.

Beroendecentrum består av en mottagning och en avdelning, man har totalt rekryterat 21 personer sedan Beroendecentrum invigdes för 1 ½ år sedan. Avdelning 91 har inriktning på missbruk och beroendevård. Det finns även tre satellitmottagningar knutna till kommunen, Iris, Spindeln och Missbruksmottagningen.

Beroendecentrum tar hand om de svåraste patienterna i länet och har ett nära samarbete med bl.a. rättspsyk och kriminalvården. Vårdavdelningen har åtta platser med ständig överbeläggning. Patienter läggs in för vård och behandling efter bedömning av överläkare och tillsammans med övrig personal görs en vårdplan.

60-70% av alla som kommer in missbrukar läkemedel. Heroin utgör en mycket liten del, läkemedel har slagit ut heroinmarknaden då det är både billigare och genererar mycket lägre straff. MDPV har man inte lika stora problem med längre, då missbrukarna har ”lärt sig dosera mängderna” och vårdpersonalen lärt sig hur de ska hantera patienterna. Det rör sig alltid om blandmissbruk.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, marknaden för svarta piller bara ökat och det kryper längre och längre ner i åldrarna. Vården blir dock allt bättre och fler klarar sig längre. Runt en patient i veckan blir drogfri. Man har dock troligtvis den största ökningen av inflöde av alla mottagningar inom landstinget. Kommunerna har stora förväntningar på vad man ska åstadkomma.

Den allra svåraste gruppen av missbrukare är de som är mest resurskrävande, och dessa kräver samverkan.