Vår politik

 

Läs Moderaternas handligngsprogram inför landstingsvalet här: Landstingspolitiskt_handlingsprogram

Läs Landstingsalliansens handlingsprogram inför landstingsvalet här: Valmanifest Landstingsalliansen

Vårt mål för landstingsvalet 2018 är solklart – vi ska tillbaka i majoritet. Vi ska göra ett bättre val än 2014 och för att lyckas behöver vi Din hjälp!

Anmäl gärna ditt intresse utan några som helst förbindelser till eleonore.lundkvist@ltv.se dit du även kan maila om du har frågor eller funderingar kring engagemang inom Moderaterna i allmänhet och landstingspolitik i synnerhet.

Detta jobbar vi för:

Kvalitet och valfrihet
Patientens behov och önskemål måste sättas i främsta rummet. Alla västmanlänningar ska ha samma rätt till bra vård oavsett betalningsförmåga, bostadsort,
kön, ålder, etnicitet eller språkkunskaper. Vi vill att finansieringen av sjukvården ska
ske solidariskt via skatten och att driften ska präglas av kvalitet och mångfald.
Vi tycker det är viktigt att patienten själv får välja vårdcentral. I Västmanland finns en bra blandning mellan privata och landstingsdrivna vårdcentraler.
Moderaterna vill även utöka vårdvalet så att västeråsarna ska kunna välja vård även inom specialistvården. Vi tror det är bra om det finns fler vårdgivare att välja bland, speciellt där köerna är som längst. Landstinget ska även möjliggöra för barnmorskor och distriktssjuksköterskor att starta eget.

Väntetider
Den som väntar på vård väntar alltid för länge. I dag får alltför många västmanlänningar vänta på vård. Vi vill ändra på detta genom att bland annat införa ett vårdgarantikontor, för att avlasta läkarnas pappersarbete. Vi vill också införa patientlotsar som kan hjälpa de svårast sjuk att hitta rätt i vården och ge fler vårdgivare chansen att erbjuda vård enligt Lagen om valfrihetssytem inom specialistvården. Detta har varit framgångsrikt i flera andra landsting.
Långa väntetider på akuten är något som många västeråsare upplever som ett problem. Detta vill vi lösa genom att bland annat införa medicinska ronder på exempelvis demensboenden, där många av de svårast sjuka ofta åker in på akuten. Med medicinska ronder kan man förebygga akutbesök. Vi vill också flytta primärvårdsjouren på Oxbacken till lasarettsområdet.

Remissfrihet
Vi moderater vill införa remissfrihet till all sjukvård. Det är ett onödigt krångligt system när patienten som vill uppsöka specialistvård först måste vända sig till sin vårdcentral. Sjukvården ska vara snabb och enkel. Många andra landsting har remissfrihet och vi tror att det är ett viktigt steg för att förbättra för patienterna.

Vårdskador
Vi moderater vill införa en nollvision för skador i vården. Årligen drabbas många västeråsare av skador orsakade av vården. Övermedicinering, felaktig medicinering, fallskador och vårdrelaterade infektioner är de vanligaste orsakerna. Socialstyrelsen har övergripande uppskattat att vårdskadorna kostar landstinget 120 miljoner kronor årligen. Landstinget Västmanland ska erbjuda en trygg, säker och kostnadseffektiv vård. Sedan 2010 har ett stort arbete gjorts för att förbättra hygienrutinerna, samtidigt som brister i basal hygien har konstaterats.
30 % av alla inläggningar på sjukhus har sitt ursprung i felaktig medicinering. Läkemedelsgenomgångar är en enkel och kostnadseffektiv lösning. Därför vill vi i Landstingsalliansen särskilt framhålla vikten av att sådana genomgångar genomförs.
Utvärdering ska ske om insatserna har inneburit att vårdskadorna minskat och vilka mätbara resultat som kan redovisas. För att hitta systemfel i vården som leder till ökad risk för vårdskador är det avgörande att rapporteringen av avvikelser ökar.

Hälsa
Landstinget har tagit fram program inom områden som missbruk, fetma, psykisk ohälsa och sexuell hälsa. Nu har landstinget att genomföra det som beskrivs i de olika programmen. Genom att kontinuerligt följa hälsoutvecklingen hos befolkningen, till exempel med ”Liv & Hälsa” undersökningarna, inhämtar landstinget viktig kunskap om folkhälsan.
Moderaterna har även föreslagit att en överviktenhet inrättas vid sjukhuset i syfte att hjälpa dem som är överviktiga med kost- och levnadsråd samt göra bedömningar av vilka som kan vara aktuella för obesitasoperationer.

Vårdcentralerna har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin specifika kompetens och stora kontaktytor gentemot befolkningen.
Det är viktigt att vård och behandling av psykisk ohälsa får samma status som den
fysiska. Den psykiska ohälsan genererar mycket starkt lidande för individen och stora
kostnader i vården och i samhället i stort. Det är därför viktigt att man kan arbeta
förebyggande bland barn/ungdomar och vuxna vad gäller den psykiska ohälsan. Det
behövs en lättillgänglig kontakt med behandlande personal såväl inom primärvård
som psykiatri. Tidiga och förebyggande insatser minskar kostnaderna på alla nivåer.

Personal
Målsättningen som landstinget har med sin personalpolitik är att de anställda ska känna stolthet över att arbeta i Landstinget Västmanland. Ett led i detta arbete är att på olika sätt lyfta fram förtjänta medarbetare och verksamheterna möjlighet att visa alla de goda resultat som de utför vid t ex Landstingets dag.

För att kunna erbjuda vård som är effektiv och som når framgångsrika resultat är det viktigt med bra ledarskap. Satsningar på ledarskapsutbildningar bör därför särskilt lyftas fram. Ett bra ledarskap ger också bättre arbetsmiljö och goda förutsättningar för nöjda medarbetare, något som är viktigt i arbetet med att göra Landstinget Västmanland till en attraktiv arbetsgivare både i nutid och i framtid.

Chefsrollerna i landstinget behöver utvecklas. Inte minst gäller det hur löne- och utvecklingssamtal sker mellan lönesättande chef och anställd. Alla anställda ska ha personliga utvecklingsplaner. Det varje chefs uppgift att ansvara för att anställda medverkar i framtagandet av sina individuella utvecklingsplaner.
Riktade hälsosatsningar till anställda i landstinget ska genomföras.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s