Mer idrott i skolan!

 

Den psykiska och fysiska ohälsan är ett växande problem i Sverige och i Västmanland. Om den generation som växer upp nu ska bli en frisk generation måste trenden med minskad fysisk aktivitet vändas. Ungdomar behöver röra sig mer, både på fritiden och i skolan.

Ökad fysisk aktivitet har flera fördelar bland barn och unga. Fysisk aktivitet bidrar till att den psykiska hälsan förbättras samtidigt som den fysiska hälsan stärks då låg fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för sjukdom och ohälsa.

Forskning visar även att mer fysisk aktivitet i skolan förbättrar skolresultaten. Mer rörelse i skolan ökar nämligen koncentrationsförmågan.

Att fysisk aktivitet har många positiva fördelar råder det ingen tvekan om, därför är det oroväckande att svenska elever har färre idrottstimmar än elever i Norge och Danmark, minst i hela Norden och färre än de flesta länder i Europa.

I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att han ville ha 100 timmar mer idrott i skolan. Sedan dess har partiet ändrat sig och folkhälso- och idrottsminister Gabriel Wikström vägrar konsekvent att öka antalet idrottstimmar.

Svenska elever behöver och förtjänar mer idrott i skolan, vad väntar regeringen på?

 

Mikael Andersson Elfgren (M)

Regionfullmäktigeledamot Västmanland

 

Irene Hagström (M)

Ledamot, grundskolenämnden Västerås

Annonser

Protester mot fler direktörer

Region Västmanland, tidigare landstinget, ska utöka antalet direktörer. Detta har fått Moderaterna att protestera kraftigt.

– Fem förvaltningschefer byter titlar från och med 1 mars och ska nu kallas direktörer, enligt ett förslag från regionledningen. Det behövs inga nya titlar eller nya byråkratiska experiment, säger Moderaternas oppositionsråd Tomas Högström i en kommentar.

– Mina erfarenheter av den direktörs- och titelsjuka och som vi nu ser i Region Västmanland är att det är kostnadsdrivande. Redan i dag finns sju direktörer, enligt förslaget ska antalet utökas till tolv stycken. En mycket kraftig ökning. Vi behöver inte fler direktörer. Vi behöver fler sjuksköterskor och läkare, säger Tomas Högström.

Dags att införa utmaningsrätt!

Region Västmanland (det nya namnet på landstinget) står inför stora utmaningar. I dag väntar över 3000 västmanlänningar på ett få en operation. Personalomsättningen är oroande hög och sjukfrånvaron ökar. Västmanlands sjukhus har stora svårigheter att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor. Primärvården har stora svårigheter att bemanna verksamheten med utbildade läkare. Regionens kärnverksamheter klarar inte av att hålla sina ekonomiska ramar och kostnadsökningstakten är oroande hög.

 

I detta läge måste regionen bli bättre och då gäller det att prova nya metoder och idéer.

Moderaterna föreslår att Region Västmanland utreder möjligheten att införa utmaningsrätt i syfte att främja kreativitet, nytänkande och få ett mer effektivt resursutnyttjande.

 

Principen med utmaningsrätt är att ett initiativ till att en upphandling kan lämnas in från en entreprenör till regionen som beskriver varför de kan driva en specifik verksamheten bättre. Regionen utreder sedan utmaningen och avgör sedan om det skall ske en offentlig upphandling av verksamheten. Utmaningen tvingar inte regionen att genomföra en upphandling men en seriös bedömning skall göras.

 

Utmaningsrätt är en beprövad metod och ett trettiotal kommuner och en region har redan infört utmaningsrätt med goda resultat.

 

Med en pressad ekonomi och långa vårdkörer bör rimligen varje sten vändas på för att få vår regionen att fungera bättre. Ett införande av utmaningsrätt innebär att regionen öppnar sig för nya idéer om hur olika verksamheter kan utvecklas och verksamhet som utmanas signalerar att det inte fungerar optimalt i nuvarande form.

 

Att öppna upp för fler aktörer att utveckla verksamheter bidrar också till ett företagsammare Västmanland. Det är dags att Socialdemokraterna börjar våga tänka nytt.

 

Mikael Andersson Elfgren

Regionfullmäktigeledamot (M)

_MG_0122

Förbättra digitala kartor i Västmanland!

I följande kommuner kommer Moderaterna att lägga ett gemensamt förslag om digitala kartor: Västerås, Skinnskatteberg, Kungsör, Hallstahammar och Region Västmanland.

Förslaget handlar om att utreda förutsättningarna och möjligheterna till att samordna olika typer av digitala karttjänster i Västmanland. Förhoppningen är att det ska bli lättare för västmanlänningarna att orientera sig i länet.

– Det är olyckligt att varje kommun, länsstyrelsen och Region Västmanland har olika digitala appar och plattformar på nätet. Det leder till att medborgare, användare och turister måste orientera sig i en digital djungel för att få reda på något som enkelt borde gå att samordna, säger Anna Hård af Segerstad (M), oppositionsråd i Västerås stad.

– Ta Länsstyrelsens ”Västmanlands naturkarta” som ett exempel. Den anger till exempel var i länet som det finns naturreservat och inom dessa rastplatser, parkeringsplatser och vandringsleder. Däremot saknas information om hur man tar sig med kollektivtrafik till vandringsleder utanför naturreservaten. Detta borde enkelt gå att samordna, säger Jenny Landernäs (M), oppositionsråd i Region Västmanland.

 

 

Patienter blir utan bassängträning

Sedan 1 januari 2017 erbjuder inga offentligt drivna vårdcentraler i Region Västmanland bassängträning för sina patienter som behöver sjukgymnastik. Tidigare erbjöd vissa offentliga vårdcentraler bassängträning, men i samband med att avtalen med fysioterapeuter gjordes om bestämde regionen att ingen offentlig vårdcentral ska erbjuda bassängträning.   Moderaten Maria Dellham är kritisk och har ställt en interpellation till regionfullmäktige om detta.

– Det här har lett till förvirring och otrygghet hos patienterna. Bassängträning är viktigt för de som inte kan träna på gym och vissa patienter kan inte utföra annan träning än bassängträning. Jag tycker det är jättemärkligt att de offentliga vårdcentralerna har stängt dörren för dessa patienter, säger Maria Dellham, oppositionsråd för Moderaterna i Region Västmanland.

– Jag har också varit i kontakt med privata fysioterapeuter som nu blir nedringda av patienter som vill bassängträna hos dem. Det här innebär ju att vården blir ojämlik och att bassängerna runt om i länet står tomma på eftermiddagar och kvällar, säger Maria Dellham.

MariaDellham2015

Stoppa överbeläggningarna!

Den senaste veckan har bland annat Vårdförbundet larmat om överbeläggningar på Västmanlands sjukhus. Personalen är hårt belastade, sängplatser saknas och patienter har fått ligga i korridorer. Moderaterna kräver nu åtgärder och att fler korttidsplatser måste skapas i kommunerna, framför allt i Västerås stad.

– Enligt sjukhuschefen har det den senaste tiden legat mellan 25 och 35 färdigbehandlade patienter på Västmanlands sjukhus. Detta är alltså patienter som väntar på att få en korttidsplats, framför allt i Västerås, och dessa blockerar sängplatser för de som behöver sjukhusvård. Tyvärr är detta inget nytt, samma problem uppstår varje år, särskilt under julhelgerna, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd i Region Västmanland.

– Jag har tagit upp problemet åtskilliga gånger tidigare men inget händer. Nu kräver vi moderater att Västerås stad ordnar fram fler korttidsplatser. Det här håller inte. Sjukhuset ska vara till för de som är sjuka, inte de som är färdigbehandlade, säger Tomas Högström.

tomas_fb

Lågt förtroende för landstingsledningen

Sifo har under hösten genomfört en opinionsundersökning på uppdrag av Moderaterna. Över 1000 västmanlänningar har tillfrågats om hur stort deras förtroende för landstingsledningen är. Resultatet visar att förtroendet för landstingsledningen är lågt.

– Hälften av de tillfrågade har ganska litet eller mycket litet förtroende för landstingsledningen i Västmanland. Endast 14 procent har stort eller mycket stort förtroende. Män (46%) uppger i signifikant större utsträckning än kvinnor (36%) att de har litet eller ganska litet förtroende för landstingsledningen. Det här visar att den rödgröna landstingsledningen har problem. Bristen på vårdplatser, de långa vårdköerna och felprioriteringar som den dyra sjukhusentrén och ett kostsamt namnbyte på landstinget slår sannolikt igenom i den här undersökningen. Landstinget Västmanland behöver ett nytt styre, säger Tomas Högström, moderat oppositionsråd i Västmanland.